„OBLICI I KARAKTERISTIKE RADA VAN RADNOG ODNOSA“

    U časopisu ZIPS,  broj 1422 , izdanje od 1.1.2020. do 31.1.2020. godine, objavljen je stručni rad dr sc. Aleksandre M. Vuković  pod  nazivom „Oblici i karakteristike rada van radnog odnosa“. *** Rad van radnog odnosa svrstava se u ugovorne odnose. Za razliku od „standardnih“ ugovornih odnosa građanskog prava, ovi odnosi se dijelom zasnivaju

OSMA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2019.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka je 8. i 9. novembra ove godine, bio domaćin održavanja Osme međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju –  Sted 2019. Konferenciji, koja je održana u Trebinju,  prisustvovali su eminentni naučni radnici iz Austrije, Turske, Češke, Slovačke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i

„RADNOPRAVNA ZAŠTITA RADNIKA U SLUČAJU MOBINGA”

U zadnjem broju časopisa ZIPS broj: 1417  u odjeljku biblioteka stručnh izdanja izašao je priručnik br 17, autora dr sc. Aleksandre Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „Radnopravna zaštita radnika u slučaju mobinga”. Pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še se na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je,

ODRŽANO XVI SAVJETOVANJE „OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI“

U Banjoj Luci, 3. i 4. oktobra ove godine održano je Savjetovanje „Oktobarski pravnički dani“, naučni skup od republičkog značaja, sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Uduženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima Advokatskom komorom, Notarskom komorom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca i Oravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad