Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” osnovano je Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženja 3.4.2018. godine u Trebinju. Udruženje je osnovano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Udruženje je osnovano kao nevladina neprofitna organizacija. Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”. Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Association „International Center for Promotion of Human Rights”

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

U tom smislu ciljevi udruženja su:

 • Promocija i pravna zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • Promocija i razvoj političke kulture i kulture dijaloga,
 • Podsticanje aktivnosti na uspostavljanju pravne države,
 • Doprinos stvaranju uslova za bolje pozicioniranje domaćih institucija pred međunarodnim institucijama, shodno izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji (EU),
 • Podsticanje brže implementacije pravne tekovine Europske unije (acquis communautaire),
 • Izgradnja i razvoj boljeg i pravednijeg društva,
 • Podsticanje izgradnje uslova za razvoj socijalne pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva koje pruža jednake šanse i mogućnosti za svakog pojedinca,
 • Analiza društvene stvarnosti,
 • Rad na ostvarivanju uticaja i davanje sugestija organima zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u postupku donošenja propisa i drugih akata iz nadležnosti tih organa,
 • Borba protiv korupcije i diskriminacije u svim oblastima i na svim nivoima,
 • Edukacija, podrška i zaštita žrtava mobinga,
 • Podsticanje transparentnosti i odgovornosti u radu organa vlasti na svim nivoima i preventivno djelovanje na sprečavanju zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe,
 • Podsticanje naučnoistraživačkog rada u oblastima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • Podsticanje zaštite prava lica sa invaliditetom,
 • Promocija prava djeteta i zaštita prava djeteta,
 • Uspostavljanje efikasnog političkog sistema, što podrazumijeva odgovornost izabranih lica građanima koji su ih birali,
 • Promocija nezavisnog i efikasnog pravosuđa na svim nivoima,
 • Zalaganje za ekonomski prosperitet, poboljšanje uslova života građana i unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite,
 • Unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja,
 • Organizovanje istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju u društvu i rezultatima vršenja vlasti,
 • Učešće u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u društvenim oblastima od javnog interesa, a posebno aktivnosti koje doprinose promociji ljudskih prava, prava lica s invaliditetom, zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika zavisnosti, socijalne zaštite, zaštite zdravlja ljudi i obrazovanja,
 • Promovisanje visokih demokratskih standarda i dobrih iskustava iz oblasti ljudskih prava i sloboda, funkcionisanja pravne države, tolerancije, političke odgovornosti, socijalne politike i međunarodne saradnje,
 • Organizovanje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, treninga, u skladu sa zakonom,
 • Podsticanje naučno istraživačkog rada u području promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava,
 • Razvijanje međunarodne saradnje sa sličnim udruženjima,
 • Izrada, prezentacija i implementacija naučno-istraživačkih projekata, programa, elaborata i učešće u javnim raspravama,
 • Izdavanje stručne i naučne literature, knjiga i časopisa vezanih za temu osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • Saradnja s organizacijama civilnog društva na području prosvjećivanja, promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi jačanja kapaciteta nevladinog sektora.

Udruženje zastupa u pravnom prometu Predsjednik Udruženja, u okviru ovlašćenja utvrđenim Statutom udruženja i Zakonom.

Sjedište Udruženja je u Trebinju, na adresi Južni gradski izlaz bb, 89101 Trebinje.

Udruženje ima kancelariju u Banjoj Luci, na adresi Akademika Jovana Surutke, 78000 Banja Luka.

 

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad