У задњем броју часописа ЗИПС број: 1402 изашао је рад др сц. Александре Вуковић – предсједнице Удружења „Међународни центар за промоцију људских права“, под називом Уговор о доживотном издржавању – Pro et contra одређених рјешења.Из уводних напомена…

У нашем праву уговор о доживотном издржавању један је од најзначајнијих облигационоправних уговора са насљедноправним дејством. То је сложен и формалан уговор, који је у Републици Српској регулисан одредбама чл. 139 до 145 Закона о насљеђивању.
Историјски посматрано, овај уговор није био правно уређен на нашем правном подручју све до 1955. године. У грађанским законицима деветнаестог вијека, који су важили на овим просторима, били су познати насљедноправни институти доживотно издржавање и доживотна рента, али не и уговор о доживотном издржавању. Тек је доношењем савезног Закона о насљеђивању из 1955. године, а након тога и републичких и покрајинских закона о насљеђивању, уговор о доживотном издржавању одређен као облик уговора којим се пренос имовине примаоца издржавања на даваоца издржавања одлагао до смрти примаоца издржавања.
У Босни и Херцеговини у примјени је био Закон о насљеђивању из 1980. године („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/80 и 15/80), који је одредбама чланова 120-125 регулисао питање уговора о доживотном издржавању. Наведени закон примјењиван је у Републици Српској до доношења Закона о наслеђивању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/09), који је ступио на снагу 13. јануара 2009. године.

С обзиром на тренд повећања броја лица која у Републици Српској и Босни и Херцеговини стичу имовину закључујући уговоре о доживотном издржавању, потврђује се практичан значај овог уговора, али отвара и потреба његовог иновирања. Имајући у виду да уговор о доживотном издржавању није насљедноправне већ облигационоправне природе потпуно би било оправдано овај уговор изузети из материје насљедног права и сврстати међу остале именоване уговоре у материји облигационог права…

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad