U zadnjem broju časopisa ZIPS broj: 1402 izašao je rad dr sc. Aleksandre Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom Ugovor o doživotnom izdržavanju – Pro et contra određenih rješenja.Iz uvodnih napomena…

U našem pravu ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najznačajnijih obligacionopravnih ugovora sa nasljednopravnim dejstvom. To je složen i formalan ugovor, koji je u Republici Srpskoj regulisan odredbama čl. 139 do 145 Zakona o nasljeđivanju.
Istorijski posmatrano, ovaj ugovor nije bio pravno uređen na našem pravnom području sve do 1955. godine. U građanskim zakonicima devetnaestog vijeka, koji su važili na ovim prostorima, bili su poznati nasljednopravni instituti doživotno izdržavanje i doživotna renta, ali ne i ugovor o doživotnom izdržavanju. Tek je donošenjem saveznog Zakona o nasljeđivanju iz 1955. godine, a nakon toga i republičkih i pokrajinskih zakona o nasljeđivanju, ugovor o doživotnom izdržavanju određen kao oblik ugovora kojim se prenos imovine primaoca izdržavanja na davaoca izdržavanja odlagao do smrti primaoca izdržavanja.
U Bosni i Hercegovini u primjeni je bio Zakon o nasljeđivanju iz 1980. godine („Službeni list SR BiH“, br. 7/80 i 15/80), koji je odredbama članova 120-125 regulisao pitanje ugovora o doživotnom izdržavanju. Navedeni zakon primjenjivan je u Republici Srpskoj do donošenja Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/09), koji je stupio na snagu 13. januara 2009. godine.

S obzirom na trend povećanja broja lica koja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini stiču imovinu zaključujući ugovore o doživotnom izdržavanju, potvrđuje se praktičan značaj ovog ugovora, ali otvara i potreba njegovog inoviranja. Imajući u vidu da ugovor o doživotnom izdržavanju nije nasljednopravne već obligacionopravne prirode potpuno bi bilo opravdano ovaj ugovor izuzeti iz materije nasljednog prava i svrstati među ostale imenovane ugovore u materiji obligacionog prava…

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad