ANALIZA ISTRAŽIVANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Istraživanjem o zaštiti životne sredine, koje je provedeno za potrebe projekta „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, kao ciljna grupa obuhvaćeno je  250 ispitanika životne dobi od 18 do 80 godina, koji žive na području grada Trebinja. Istraživanje je provedeno krajem januara i tokom februara 2021. godine, a imalo je za cilj da utvrdi

IZMJENA NORMATIVNIH PROPISA – KORAK KA PRAVILNIJEM ODLAGANJU FARMACEUTSKOG OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA

Na nivou Bosne i Hercegovine i njenim entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH ne postoje propisi kojima se uređuje upravljanje, prikupljanje i postupanje sa farmaceutskim otpadom iz domaćinstava. Farmaceutski otpad je sačinjen od lijekova koji više nisu upotrebljivi, obično usljed isteka roka trajanja, lijekova koji su kontaminirani odnosno zaprljani, kao i lijekova koji su pripremljeni

POČELO ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA „SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU PRAVILNIM UPRAVLJANJEM FARMACEUTSKIM OTPADOM“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” u okviru projekta „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“,  koji se provodi na području Republike Srpske, u Gradu Trebinju, nastavilo je realizaciju projektnih aktivnosti istraživanjem o zaštiti životne sredine. Istraživanje se provodi putem anonimnog anketnog upitnika  i koristiće se isključivo za potrebe navedenog projekta, koji se realizuje

OBILJEŽEN 10. DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.decembra 2020. godine Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je četvrti sastanak „Foruma protiv diskriminacije”, čiji tematski okvir se odnosio na  radno pravo u doba pandemije i vanrednog stanja sa osvrtom na mobing. Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, održala je

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Donošenje Deklaracije Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i brojnih drugih međunarodnih i regionalnih dokumenata o ljudskim pravima i slobodama velika je tekovina ljudskog roda i njegove bogate civilizacije. Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ posebno naglašava da promocija, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava svih, a posebno najugroženijih kategorija i manjinskih zajednica, nezaposlenih, žena, djece

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – 25. NOVEMBAR

Šesnaest dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja započinje na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra i završava se na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama određen je 1999. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni

POSTOJI POTREBA ZA OTVARANJE SIGURNE KUĆE U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je krajem septembra  2020. godine uputilo ministrici Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske prijedlog za pokretanje inicijative za rješavanje pitanja sigurne kuće na području Istočne Hercegovine. Tekst navedenog prijedloga objavljujemo u cjelosti:   „Udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava realizovalo je projekat „Ravnopravno bez diskriminacije i

ODRŽAN „FORUM PROTIV DISKRIMINACIJE“

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ prisustvovala je drugom „on line“ sastanku Foruma protiv diskriminacije, koji je organizovala Misija OSCE -a u Bosni i Hercegovini. U nastavku prenosimo informaciju objavljenu na Facebook stranici Misije OSCE u BiH: „On 29 September, OSCE Mission to BiH organised second online meeting of the Anti-disrimination Forum Trebinje

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad