USPJEŠNO REALIZOVANA DRUGA FAZA PROJEKTA „SPREČAVANJE I SUZBIJANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA NAD DJEVOJČICAMA U NJIHOVOM OKRUŽENJU“

U saradnji sa predstavnicima devet osnovnih škola na području Istočne Hercegovine, te aktivnim učešćem dječaka, a posebno djevojčica devetih razreda, kao ciljne grupe, uspješno je završena druga faza projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“, koji se finansira od strane Gender centra Vlade Republike Srpske, u okviru Figap II programa.

PRIMJENA KONVENCIJE SAVJETA EVROPE – O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

Gender centar Vlade Republike Srpske je, u okviru obilježavanja kampanja „Život bez nasilja“ i „Bijela vrpca – Muško ne nasilju nad ženama“, koje se svake godine obilježavaju kao dio globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, organizovao  konferenciju pod nazivom „Primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja

FORUM PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

U Trebinju  je, u organizaciji misije OSCE-a, 4. decembra tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“. Glavna tema ovog foruma bilo je medijsko izvještavanje o diskriminaciji, naročito diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Učesnici foruma posebno su istakli da veliki problem za osobe s oštećenjem sluha predstavlja i praćenje televizijskih programa, te da je pristup informacijama, odnosno

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad