Naša misija

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU „IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU“

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, prof. dr Aleksandra Vuković, učestvovala je na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku“, organizovanom od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tom prilikom, imenovana je predstavila apstrakt svog naučnog rada pod nazivom  „Pravni mehanizmi i postupci zaštite od

RAZGOVOR SA ATAŠEOM FRANCUSKE AMBASADE U BIH – VELIKI PODSTICAJ RADU UDRUŽENJA

Prilikom boravka atašea za saradnju ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, gospođe Anaïs Girard, danas je u Trebinju održan sastanak sa predsjednicom Udruženja Međunarodni centar za promociju ljudskih prava, prof. dr Aleksandrom Vuković, uz prisustvo predsjednice Skupštine Udruženja Dijane Anđušić. U veoma prijatnoj atmosferi razgovarano je o aktivnostima u radu ovog Udruženja, aktuelnim projektima

SUZBIJANJE UZNEMIRAVANJA NA RADU MORA BITI U FOKUSU SVIH SUBJEKATA RADNOPRAVNOG ODNOSA

Tema  okruglog stola, održanog 7. marta 2024. godine u Trebinju, bila je analiza novog Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i mehanizama zaštite propisanih navedenim zakonom. Ukazano je da se pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je, po­seb­no uznemiravanjem na radu i mobingom, kao ob­li­kom po­re­me­ćenih

SEDMICA OSMOG MARTA NA “DIREKTU”

Na Direk portalu, 5.marta 2024. godine, objavljen je intervju novinarke Nikolije Bjelica-Škrivan sa predsjednicom Udruženja “Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandrom Vuković. Na sljedećem linku možete pročitati navedeni intervju: SEDMICA OSMOG MARTA NA “DIREKTU” – Aleksandra Vuković: Ideje Osmog marta pronosim svih 365 dana

PREVENCIJA HIV-A, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je u okviru realizacije projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” 26. februara 2024. godine organizovalo provođenje edukativne radionice o temi prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti. Pomenutoj edukaciji prisustvovalo je tridesetak učenika Medicinske škole, JU Centra srednjih škola u Trebinju. Prema dostupnim podacima

OSTVARENJE PRAVA NA RAD BEZ DISKRIMINACIJE, UZNEMIRAVANJA I MOBINGA

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava otpočelo je aktivnosti u vezi sa provođenjem projekta  „Pravo na rad bez diskriminacije, uznemiravanja i mobinga“. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svijesti ciljne grupe, građana i građanki Bosne i Hecegovine o prevenciji i načinima zaštite od diskriminacije, uznemiravanja na radu i mobinga, kao specifičnog oblika ponašanja na

PREVENCIJA HIV-A, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine otpočelo je realizaciju projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih.” Cilj ovog projekta usmjeren je na podizanje svijesti, provođenje mjera i aktivnosti koje se odnose na navedene prevenciju bolesti zavisnosti i projektovanje

PODRŽANA INICIJATIVA ZA IZGRADNJU SIGURNE KUĆE U TREBINJU

Predstavnice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” prisustvovale su 13.12.2023. godine  sastanku koji je organizovala Agencija UN Women u saradnji sa Gradom Trebinjem, na kome su, pored predstavnika organizatora, prisustvovali i predstavnici Ministarstva porodice omladine i sporta Vlade Republike Srpske, nevladinih organizacija, kao i međunarodnih institucija. Tema sastanka odnosila se na potrebe i mogućnosti

OBILJEŽEN MEŽUNARODNI DAN DJETETA

U Parlamentarnoj skupštini BiH, 20. novembra 2023. godine, održana je  Konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta u Bosni i Hercegovini. Konferenciju pod nazivom „Pravo na život bez nasilja“ organizovali su: UNICEF BIH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće za djecu BiH.   Prisutnima se u pozdravnom govoru, kao zamjenica predsjedavajuće Vijeća za

O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še se na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma kršenja prava radnika. U praksi radnici zaštitu svojih prava iz radnog odnosa često ne uspjevaju da ostvare zbog neznanja i neupućenosti u relevantne propise iz oblasti radnog prava, što je dijelom posljedica odsutnosti tema o radničkim pravima, ne samo u

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad