Naša misija

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

UČEŠĆE U OBUCI ZA SPREČAVANJE NASILJA NAD ŽENAMA

Predstavnici Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“su u okviru realizacije programa „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama uključujući nasilje u porodici na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom-Faza III“, kojeg realizuje Gender centar Republike Srpske, učestvovali u periodu od 13. do 15. juna u Trebinju na obuci, održanoj za subjekte zaštite

PRILOZI O REALIZACIJI PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

U emisiji „Srpska danas“ Radio televizije Republike Srpske, od 31.5.2022. godine, kao i emisiji „Jutarnji program“, od 1.6.2022. godine, emitovani  su prilozi o realizaciji projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“,  koji je finansijski podržan od strane od strane Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” uspješno je realizovalo planirane aktivnosti u okviru projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“ i tim povodom, 31. maja 2022. godine, organizovalo završnu konferenciju ovog projekta.   Na završnoj konferenciji istaknuto je da se ovim projektom nastojalo da konstituiše mapa aktuelnog stanja mogućih programa, mjera i

PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, bila je gost 28.5.2022. godine na Radio-televiziji Republike Srpske u emisiji „Jutarnji program“. Povod gostovanja bilo je predstavljanje analize provedenih istraživanja u okviru projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“, kao i najznačajnijih prijedloga, koji su proistekli iz navedenog projekta. Projekat

ODRŽANA DRUGA EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST”

U okviru projekta „Žena romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost”, koji se provodi  uz finansijsku podršku Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske iz sredstava FIGAP II programa za 2021. godinu, Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” održalo je 16. maja 2022. godine u Trebinju drugu edukativnu radionicu.

„MLADI U REPUBLICI SRPSKOJ, NAŠA SADAŠNJOST“

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske održalo je u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci, 29. aprila 2022. godine, konferenciju pod nazivom „Mladi u Republici Srpskoj, naša sadašnjost”, na kojoj su predstavljeni značajni projekti i programi o preduzetništvu mladih ljudi, samozapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, sportskom obrazovanju. Na poziv gospođe Bosiljke Bošnjak, pomoćnika ministra porodice,

SOCIJALNA PRAVA RADNIKA – PRAVO NA ŠTRAJK

U časopisu ZIPS, broj: 1449, izdanje za april 2022. godine, objavljen je zanimljiv rad prof. dr Aleksandre M. Vuković, predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom: „OSTVARIVANJE PRAVA NA ŠTRAJK U BOSNI I HERCEGOVINI“. „Štrajk, kao organizovani prekid rada kod poslodavca, označava kolektivnu obustavu radnih aktivnosti dok se ne ispune zahtjevi strane

ODRŽAN „OKRUGLI STO“ O TEMI: „STANJE I MOGUĆNOSTI OSNAŽIVANJA I SOCIJALNE INKLUZIJE ŽENA ROMKINJA“

Tokom realizacije projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“, u Trebinju je 19. aprila 2022. godine održan prvi „okrugli sto“ o temi: „Stanje i mogućnosti osnaživanja i socijalne inkluzije žena Romkinja“ na kojem su učestvovali predstavnici Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Trebinje“, Javne ustanove „Centar za socijalni rad Trebinje“, Zavoda za zapošljavanje Filijala

OBILJEŽEN 8. APRIL – MEĐUNARODNI DAN ROMA

Međunarodni dan Roma (8. april) je dan za proslavu romske kulture i podizanje svijesti o problemima sa kojima se romski narod suočava. Odluka da se 8. april obilježava kao Međunarodni dan Roma donesena je na četvrtom Svjetskom kongresu Roma, održanom u Poljskoj 1990. godine. Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je u okviru projekta

ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST”

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je 31. marta 2022. godine u Trebinju održalo prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Žena romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost”, koji se provodi  uz finansijsku podršku Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske iz sredstava FIGAP II programa za 2021. godinu.

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad