Naša misija

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

DODJELA CERTIFIKATA ZA UČEŠĆE U RADU FORUMA PROTIV DISKRIMINACIJE

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksndra Vuković, primila je u ime udruženja Certifikat o učešću u Forumu protiv diskriminacije 2013-2023, dodjeljen od strane Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Certifikat je ispred Misije OSCE-a uručio gospodin Nikola Uljarević. Prije uručenja Certifikata predsjednica se prisutnim obratila govorom, u kome je istakla

OBILJEŽENO 10 GODINA FORUMA PROTIV DISKRIMINACIJE

U Trebinju je 28. marta 2023. godine, pod pokroviteljstvom Misije OSCE-a u BiH, održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije”, kojim je obilježeno 10 godina njegovog postojanja. Sastanaku su prisustvovali brojni partneri, učesnici u radu „Foruma protiv diskriminacije“ – organizacije civilnog društva, javne institucije iz Trebinja, kao i Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, što je bila

SASTANAK FORUMA PROTIV DISKRIMINACIJE

U organizaciji Misije OSCE-a, u Trebinju je 8. decembra tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“. Ovom prilikom obilježeno je 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i Međunarodni dan ljudskih prava. Na sastanku je razgovarano o seksualnom uznemiravanju kao obliku diskriminacije, bazi podataka osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine, te

„RODNA I POLNA DISKRIMINACIJA NA RADU PRISUTNIJA NEGO ŠTO SE PREPOZNAJE, PRIJAVLJUJE I PROCESUIRA“

Radnopravno zakonodavstvo, u osnovi, odražava reformske zahtjeve koji su u funkciji stvaranja pravednijeg i zdravijeg društva i postojanja i zaštite prava i dostojanstva zaposlenih. Na nivou Bosne i Hercegovine i u njenim entitetima, pored ustava, postoji niz zakona i drugih opštih akata kojima je regulisana zabrana diskriminacije po osnovu pola. U tom smislu, pored brojnih

UKRATKO O MOBINGU I MEHANIZMIMA ZAŠTITE

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, bila je gost  na Radio-televiziji Republike Srpske u emisiji „Jutarnji program“, 13. oktobra 2022. godine. Tom prilikom ukratko je predstavljen  zakonodavni okvir zaštite od mobinga, koji je sadržan u Zakonu o radu Republike Srpske, Zakonu o zabrani diskriminacije, Krivičnom zakoniku Republike Srpske i

ODRŽAN FORUM PROTIV DISKRIMINACIJE

U organizaciji Misije OSCE-a, u Trebinju je 28. septembra tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“. Sastanku su prisustvovali predstavnici „Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava” iz Trebinja, što je nastavak njegovog kintinuiranog i aktivnog doprinosa radu foruma, čija je glavna tema bila Protokol o saradnji između gradske uprave i lokalnih institucija. Navedeni Protokol potpisan

UČEŠĆE U OBUCI ZA SPREČAVANJE NASILJA NAD ŽENAMA

Predstavnici Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“su u okviru realizacije programa „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama uključujući nasilje u porodici na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom-Faza III“, kojeg realizuje Gender centar Republike Srpske, učestvovali u periodu od 13. do 15. juna u Trebinju na obuci, održanoj za subjekte zaštite

PRILOZI O REALIZACIJI PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

U emisiji „Srpska danas“ Radio televizije Republike Srpske, od 31.5.2022. godine, kao i emisiji „Jutarnji program“, od 1.6.2022. godine, emitovani  su prilozi o realizaciji projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“,  koji je finansijski podržan od strane od strane Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” uspješno je realizovalo planirane aktivnosti u okviru projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“ i tim povodom, 31. maja 2022. godine, organizovalo završnu konferenciju ovog projekta.   Na završnoj konferenciji istaknuto je da se ovim projektom nastojalo da konstituiše mapa aktuelnog stanja mogućih programa, mjera i

PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, bila je gost 28.5.2022. godine na Radio-televiziji Republike Srpske u emisiji „Jutarnji program“. Povod gostovanja bilo je predstavljanje analize provedenih istraživanja u okviru projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“, kao i najznačajnijih prijedloga, koji su proistekli iz navedenog projekta. Projekat

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad