Naša misija

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „PREVENCIJA HIV-a, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH”

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” provelo je završne aktivnosti u okviru projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih”. Završna konferencija ovog projekta održana je 28.6.2024. godine, u hotelu Leotar. Projekat „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” podržan je od strane Ministarstva za ljudska prava i

EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „PRAVO NA RAD BEZ DISKRIMINACIJE, UZNEMIRAVANJA I MOBINGA“,

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava je u okviru projekta „Pravo na rad bez diskriminacije, uznemiravanja i mobinga“, održalo  drugu edukativnu radionicu. Radionica je održana 24. maja 2024. godine u Javnoj zdravstvenoj ustanovi  „Dom zdravlja Trebinje”. U okviru ove edukative radionice učesnici su upoznati sa pravnim okvirom i načinima zaštite od diskriminacije, njenim pojavnim

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU „IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU“

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, prof. dr Aleksandra Vuković, učestvovala je na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku“, organizovanom od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tom prilikom, imenovana je predstavila apstrakt svog naučnog rada pod nazivom  „Pravni mehanizmi i postupci zaštite od

RAZGOVOR SA ATAŠEOM FRANCUSKE AMBASADE U BIH – VELIKI PODSTICAJ RADU UDRUŽENJA

Prilikom boravka atašea za saradnju ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, gospođe Anaïs Girard, danas je u Trebinju održan sastanak sa predsjednicom Udruženja Međunarodni centar za promociju ljudskih prava, prof. dr Aleksandrom Vuković, uz prisustvo predsjednice Skupštine Udruženja Dijane Anđušić. U veoma prijatnoj atmosferi razgovarano je o aktivnostima u radu ovog Udruženja, aktuelnim projektima

„OKRUGLI STO“ O TEMI „MOGUĆNOSTI PREDUZIMANJA MJERA I AKTIVNOSTI U VEZI SA PREVENCIJOM HIV-a, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH”

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava je u okviru projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” sa predstavnicima JZU „Dom zdravlja Trebinje“ i JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ – Regionalni centar Trebinje održalo drugi okrugli sto o temi „Mogućnosti preduzimanja mjera i aktivnosti u vezi sa prevencijom HIV-a,

SUZBIJANJE UZNEMIRAVANJA NA RADU MORA BITI U FOKUSU SVIH SUBJEKATA RADNOPRAVNOG ODNOSA

Tema  okruglog stola, održanog 7. marta 2024. godine u Trebinju, bila je analiza novog Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i mehanizama zaštite propisanih navedenim zakonom. Ukazano je da se pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je, po­seb­no uznemiravanjem na radu i mobingom, kao ob­li­kom po­re­me­ćenih

SEDMICA OSMOG MARTA NA “DIREKTU”

Na Direk portalu, 5.marta 2024. godine, objavljen je intervju novinarke Nikolije Bjelica-Škrivan sa predsjednicom Udruženja “Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandrom Vuković. Na sljedećem linku možete pročitati navedeni intervju: SEDMICA OSMOG MARTA NA “DIREKTU” – Aleksandra Vuković: Ideje Osmog marta pronosim svih 365 dana

PREVENCIJA HIV-A, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je u okviru realizacije projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” 26. februara 2024. godine organizovalo provođenje edukativne radionice o temi prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti. Pomenutoj edukaciji prisustvovalo je tridesetak učenika Medicinske škole, JU Centra srednjih škola u Trebinju. Prema dostupnim podacima

OSTVARENJE PRAVA NA RAD BEZ DISKRIMINACIJE, UZNEMIRAVANJA I MOBINGA

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava otpočelo je aktivnosti u vezi sa provođenjem projekta  „Pravo na rad bez diskriminacije, uznemiravanja i mobinga“. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svijesti ciljne grupe, građana i građanki Bosne i Hecegovine o prevenciji i načinima zaštite od diskriminacije, uznemiravanja na radu i mobinga, kao specifičnog oblika ponašanja na

PREVENCIJA HIV-A, TUBERKULOZE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA I MLADIH

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine otpočelo je realizaciju projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih.” Cilj ovog projekta usmjeren je na podizanje svijesti, provođenje mjera i aktivnosti koje se odnose na navedene prevenciju bolesti zavisnosti i projektovanje

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad