U Trebinju je 28. marta 2023. godine, pod pokroviteljstvom Misije OSCE-a u BiH, održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije”, kojim je obilježeno 10 godina njegovog postojanja.

Sastanaku su prisustvovali brojni partneri, učesnici u radu „Foruma protiv diskriminacije“ – organizacije civilnog društva, javne institucije iz Trebinja, kao i Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, što je bila prilika da se zajedno, još jednom, osvrnu na odabrane teme i postignute rezultate, ali i da razmišljaju o budućem angažmanu i radu Foruma.

Cilj Foruma protiv diskriminacije bilo je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da identifikuje, izvještava o diskriminatorskim praksama i da odgovore na izazove u oblasti diskriminacije, kao i da se putem Foruma usmjeri pažnja na adekvatne pravne lijekove. Forum je, od samog osnivanja, radio i sa donosiocima odluka na svim nivoima, kako bi potrebe ranjivih i grupa koje se suočavaju sa diskriminacijom bile obuhvaćene prilikom izrade zakona.

Povodom obilježavanja desetogodišnjice rada „Foruma protiv diskriminacije”, predsjednica Udruženja, prof. dr Aleksandra Vuković, posebno je istakla  sljedeće:

„Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je redovan član Foruma protiv diskriminacije i ovom prilikom želim istaći da je ovaj Forum poslužio kao dobra prilika za umrežavanje nevladinih organizacija i diskusiju o važnim pitanjima promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, u cilju izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva za sve. Neke od značajnijih  tema Foruma, na kojima je „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” bio uključen u njegovom radu, su teme vezane za radno i socijalno zakonodavstvo, antidiskriminacijsko zakonodavstvo, sa posebnim osvrtom na mobing i uznemiravanje na radu, zapošljavanje, ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prava nacionalnih manjina i sl. „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava će i u daljem radu Foruma i svog djelovanja nastaviti da apostrofira pitanja značaja i uloge principa jednakosti, tolerancije nediskriminacije, kao conditio sine qua non svakog demokratskog državnopravnog poretka.”

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad