Predstavnici Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ učestvovali su na dvodnevnoj obuci na temu „Društvena kohezija i osnove istraživačkog procesa”. Obuku je provela nevladina organizacija PROMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva („proMENTE”), uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a treninzi su provedeni 12. i 13. oktobra 2021. godine, u hotelu „Bristol” u Mostaru. Navedena obuka planirana je slijedom preporuka iz eksterne evaluacije projekta Supergrađani, Misije OSCE-a, u kojoj je predloženo da se nastavi sa unapređivanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u monitoringu percepcije društvene kohezije.  Imajući u vidu da je društvena kohezija prepoznata kao jedan od društvenih izazova, navedeno zahtijeva strateški pristup i angažovanje svih učesnika, uključujući i razvijanje kapaciteta OCD-ova pri sprovođenju aktivnosti i monitoringu stanja u lokalnim zajednicama.

Jedan od ciljeva obuke bio je upoznavanje predstavnika organizacija civilnog društva sa osnovama istraživačkog procesa i njegovo stavljanje u kontekst izgradnje društvene kohezije kroz monitoring stanja u lokalnim zajednicama.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad