Povodom realizacije završnih aktivnosti projekta „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, u Trebinju je 31. jula 2020. godine održan „okrugli sto“ o temi diskriminacije i nasilja. Navedeni projekat realizovalo je Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, a proveden je u gradu Trebinju i opštinama Foča i Stolac. Projekat je podržan i finansiran od strane „Ekumenske inicijativa žena“– hrvatske neprofitne organizacije, koja kroz svoj program dodjele finansijskih potpora, podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. Primarni cilj ovog projekta bio je usmjeren na ukazivanje na težak položaj i ulogu žena, posebno iz ruralnih područja, u njihovim porodicama, socijalnoj zajednici, i uopšte u  društvenom i javnom životu, sa posebnim naglaskom na pojave diskriminacije i nasilja. Diskriminacija po osnovu pola i rodna neravnopravnost u našem društvu još se uvjek teško prepoznaju, dok je zaštita u institucionalnim okvirima, iako propisana, rijetko primijenjena. Iz toga razloga, skoro da nema sudskih postupaka koji se vode po zahtjevima usmjerenim direktno na zaštitu od diskriminacije po osnovu pola, niti postoji prepoznavanje ovoga vida diskriminacije u sudskim postupcima.

Udruženje je tokom realizacije projekta izvršilo istraživanje, koje je provedeno putem anonimnog anketnog upitnika. Ciljnu grupu ovog istraživanja činilo je 400 žena životne dobi od 18 do 60 godina, sa područja Trebinja, Foče i Stoca. Rezultati dobijeni analizom ovog istraživanja, koji mogu da predstavljaju orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti ravnopravnosti i suzbijanja nasilja prema ženskoj populaciji, pokazali su da je veoma mali broj ispitanica upoznat sa pojmom ravnopravnosti polova, te zakonskom regulativom diskriminacije i nasilja. U tom smislu, na okruglom stolu istaknuto je da je neophodno osnaživanje ekonomske i obrazovne moći žene, a posebno je naglašen stav da je nasilje nedopustivo i kažnjivo, te da je dalje društvene aktivnosti neophodno više usmjeriti na preventivne u odnosu na represivne mjere.  Rezultati istraživanja snažno ukazuju i na to da se dosljedno i odgovorno mora provoditi  normativni okvir rodne ravnopravnosti, što predstavlja izazov i obavezu svih nadležnih i odgovornih organa, institucija, ustanova i organizacija,  uključujući i porodicu. Zbog toga je, i prije i poslije usvajanja normativnog okvira, kako u drugim oblastima tako i u sferi rodne ravnopravnosti, neophodno obrazovanje i kontinuiran rad na podizanju svjesti o ljudskim  pravima, posebno ženske populacije.

Učesnici okruglog stola složili su se da je potrebno postići dodatnu senzibilizaciju o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja nad ženama, sa naglaskom na nasilje u porodici i seksualno nasilje, te unaprijediti kvalitet rada stručnog osoblja subekata zaštite, državnih organa, ustanova, institucija i civilnog sektora, u čijoj nadležnosti je zaštita i pružanje pomoći žrtava nasilja, s obzirom na to da isključivo agresivnim pristupom „prijavi nasilnika”, bez adekvatne pripreme, obuke i kritičnosti, sve ono što je bila osnovna prednost borbe za zaštitu žena okreće se na svoje naličje. Navedeni stav rezultat je brojnih sudskih statistika iz kojih se vidi da u velikom broju krivičnih postupaka pokrenutih zbog nasilja u porodici žene, kao oštećene, u toku postupka se  „predomisle”, uz naglasak da je nasilje veoma teško dokazati ako žrtva nasilja ne želi da svjedoči.

 

.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad