U organizaciji Misije OSCE-a, u Trebinju je 5. marta tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“, u kojem su učestvovali i predstavnici “Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava” iz Trebinja. Glavne teme ovog foruma bile su diskriminacija i prava starijih osoba sa akcentom na zdravstvenu zaštitu.

Bosna i Hercegovina se ubraja u države s visokim procentom starog stanovništva. I pored toga što je udio starijih u društvu u stalnom porastu, socijalna sigurnost, zdravstvena zaštita i pažnja prema starijoj populaciji u Bosni i Hercegovini, a posebno područje njihove diskriminacije i socijalne isključenosti i dalje je na marginama javnog interesa. Diskriminacija na osnovu starosne dobi tek je u novije vrijeme uključena u antidiskriminacijsko pravo. Stereotipi prema starijima duboko su zaživjeli u društvu, pa se diskriminacija prema starosnoj dobi često tretira manje ozbiljno od diskriminacije po nekim drugim osnovama.

Kao poseban problem istaknuta je nedovoljna informisanost starijih osoba u pogleda njihovih prava iz zdravstvenog osiguranja i načina njihovog ostvarivanja. U tom smislu, kao poseban prijedlog istaknuta je potreba da se uradi brošura, letak ili drugi informativni material, koji bi pružio osnovne informacije o načinima ostvarivanja njihovih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad