Na Forumu protiv diskriminacije, održanom u Trebinju 27. marta 2019. godine učesnici Foruma upoznati su sa bazom podataka o osobama sa invaliditetom u Istočnoj Hercegovini i novostima vezanim za Odluku Vlade Republike Srpske o ličnim invalidninama.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kroz svoju Sekciju za ljudska prava, pokrenula 2013. godine inicijativu „Foruma protiv diskriminacije“, pokrivajući područje Istočne Hercegovine.

Među specifičnim ciljevima Foruma su podizanje svijesti o borbi protiv diskriminacije, razumijevanje normativnog okvira i koncepta diskriminacije, jačanje sposobnosti reagovanja na slučajeve i pojave diskriminacije, podsticanje učešća u projektima protiv diskriminacije. Forum radi na promovisanju zajedničke saradnje među učesnicima Foruma, jačanju saradnje između javnog sektora i civilnog društva, podržava razmjenu iskustava i medijsku vidljivost i promovisanje učesnika i gostiju Foruma.

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ aktivno učestvuje u radu foruma od septembra 2018. godine.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad