U toku realizacije projekta „Život bez nasilja“ predstavnici Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava“ u prvoj polovini decembra 2018. godine održali su sastanke sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova – Centar javne bezbjednosti Trebinje, Centra za socijalni rad Trebinje i Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Trebinje, kao relevantnim subjektima zaštite žrtava nasilja u porodici.

Takođe, predstavnici Udruženja održali su sastanak i sa predstavnicima Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, s obzirom na to da prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici žrtve nasilja imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa propisima koji regulišu oblast besplatne pravne pomoći.

Na temelju održanih sastanaka sa predstavnicima pomenutih institucija i ustanova, opšti zaključak je da postoji veoma dobra koordinacija subjekata zaštite prilikom realizacije postupka ostvarivanja zaštite žrtava nasilja u porodici.

Na sastanku sa predstavnikom Centra javne bezbjednosti Trebinje zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje istakao je da su slučajevi nasilja u porodici tokom 2018. godine u blagom porastu u odnosu na uporednu 2017. godinu. Na osnovu prikupljenih podataka za prvih jedanaest mjeseci 2018. godine, na području Centra javne bezbjednosti Trebinje (što pored grada Trebinja, prostorno obuhvata i opštine: Bileća, Gacko, Nevesinje, Berkovići, Istočni Mostar i Ljubinje), izvršeno je ukupno 35 prekršaja i krivičnih djela koji se odnose na nasilje u porodici. Prema statističkim podacima najveći broj počinilaca navedenih djela su lica muškog pola, čak u 90,4% slučajeva.

 

 

 

U razgovoru sa predstavnicima Centra za socijalni rad Trebinje, vršiocem dužnosti direktora i menadžerom za socijalne usluge potvrđeno je da postoji dobra saradnja sa ostalim subjektima zaštite, prije svega policijom i Domom zdravlja Trebinje, te da predstavnici Centra za socijalni rad preduzimaju potrebne mjere iz svoje nadležnosti, pružaju socijalnu zaštitu i psihosocijalnu pomoć žrtvi. Pored navedenog, u Centru za socijalni rad, nakon isteka radnog vremena, kao i tokom vikenda i neradnih dana, organizovana su dežurstva, kako bi se u slučaju izvršenog nasilja u porodici žrtvama mogla pružiti potrebna pomoć i omogućiti nesmetan postupak ostvarivanja zaštite u toku 24 časa. Predstavnici Centra za socijalni rad Trebinje su istakli da su slučajevi nasilja u porodici tokom 2018. godine u porastu i da nasilje u porodici najčešće, prema podacima za prvih jedanaest mjeseci 2018. godine vrše djeca nad roditeljima.

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Trebinje sastanak je održan sa vršiocem dužnosti direktora i glavnom medicinskom sestrom Ustanove. Tom prilikom istaknuto je da su zaposleni u ustanovi upoznati sa obavezom da u slučaju saznanja ili postojanja osnova sumnje da je počinjeno nasilje u porodici to prijave policiji. U skladu sa zakonskim propisima u Domu zdravlja žrtvama nasilja u porodici obezbijeđen je besplatan ljekarski pregled radi utvrđivanja postojanja povreda psihičkog i fizičkog integriteta. Pored navedenog, istaknuta je dobra saradnja Doma zdravlja Trebinje sa ostalim subjektima zaštite, posebno policijom i Centrom za socijalni rad Trebinje.

Predstavnici Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, vršilac dužnosti pomoćnika direktora i stručni saradnik u Centru, tokom sastanka istakli su da se žrtve nasilja u porodici najčešće javljaju u Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, kada žele da podnesu tužbu ili sporazumni prijedlog za razvod braka. Posebno su naglasili da su u tim slučajeva nasilja u porodici nasilnici uglavnom muževi žena, koje se u najvećem broju prve opredjeljuju na prestanak bračne zajednice. Međutim, prema njihovom mišljenju postoji znatno veći broj žrtava nasilja u porodici koje nasilje ne prijavljuju iz različitih razloga, ali i određeni broj njih koji nisu upoznati sa svojim pravima.

U ostvarivanju dosadašnjih aktivnosti u okviru ovog projekta, zaključujemo da su ostvareni utvrđeni ciljevi, postignute planirane aktivnosti i obezbijeđena potrebna uključenost relevantnih subjekata u ovaj projekat.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad