У току реализације пројекта „Живот без насиља“ представници Међународног центра за промоцију људских права“ у првој половини децембра 2018. године одржали су састанке са представницима Министарства унутрашњих послова – Центар јавне безбједности Требиње, Центра за социјални рад Требиње и Јавне здравствене установе Дом здравља Требиње, као релевантним субјектима заштите жртава насиља у породици.

Такође, представници Удружења одржали су састанак и са представницима Центра за пружање бесплатне правне помоћи, с обзиром на то да према Закону о заштити од насиља у породици жртве насиља имају право на бесплатну правну помоћ у складу са прописима који регулишу област бесплатне правне помоћи.

На темељу одржаних састанака са представницима поменутих институција и установа, општи закључак је да постоји веома добра координација субјеката заштите приликом реализације поступка остваривања заштите жртава насиља у породици.

На састанку са представником Центра јавне безбједности Требиње замјеник начелника Центра јавне безбједности Требиње истакао је да су случајеви насиља у породици током 2018. године у благом порасту у односу на упоредну 2017. годину. На основу прикупљених података за првих једанаест мјесеци 2018. године, на подручју Центра јавне безбједности Требиње (што поред града Требиња, просторно обухвата и општине: Билећа, Гацко, Невесиње, Берковићи, Источни Мостар и Љубиње), извршено је укупно 35 прекршаја и кривичних дјела који се односе на насиље у породици. Према статистичким подацима највећи број починилаца наведених дјела су лица мушког пола, чак у 90,4% случајева.

 

 

 

У разговору са представницима Центра за социјални рад Требиње, вршиоцем дужности директора и менаџером за социјалне услуге потврђено је да постоји добра сарадња са осталим субјектима заштите, прије свега полицијом и Домом здравља Требиње, те да представници Центра за социјални рад предузимају потребне мјере из своје надлежности, пружају социјалну заштиту и психосоцијалну помоћ жртви. Поред наведеног, у Центру за социјални рад, након истека радног времена, као и током викенда и нерадних дана, организована су дежурства, како би се у случају извршеног насиља у породици жртвама могла пружити потребна помоћ и омогућити несметан поступак остваривања заштите у току 24 часа. Представници Центра за социјални рад Требиње су истакли да су случајеви насиља у породици током 2018. године у порасту и да насиље у породици најчешће, према подацима за првих једанаест мјесеци 2018. године врше дјеца над родитељима.

У Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње састанак је одржан са вршиоцем дужности директора и главном медицинском сестром Установе. Том приликом истакнуто је да су запослени у установи упознати са обавезом да у случају сазнања или постојања основа сумње да је почињено насиље у породици то пријаве полицији. У складу са законским прописима у Дому здравља жртвама насиља у породици обезбијеђен је бесплатан љекарски преглед ради утврђивања постојања повреда психичког и физичког интегритета. Поред наведеног, истакнута је добра сарадња Дома здравља Требиње са осталим субјектима заштите, посебно полицијом и Центром за социјални рад Требиње.

Представници Центра за пружање бесплатне правне помоћи, вршилац дужности помоћника директора и стручни сарадник у Центру, током састанка истакли су да се жртве насиља у породици најчешће јављају у Центар за пружање бесплатне правне помоћи, када желе да поднесу тужбу или споразумни приједлог за развод брака. Посебно су нагласили да су у тим случајева насиља у породици насилници углавном мужеви жена, које се у највећем броју прве опредјељују на престанак брачне заједнице. Међутим, према њиховом мишљењу постоји знатно већи број жртава насиља у породици које насиље не пријављују из различитих разлога, али и одређени број њих који нису упознати са својим правима.

У остваривању досадашњих активности у оквиру овог пројекта, закључујемо да су остварени утврђени циљеви, постигнуте планиране активности и обезбијеђена потребна укљученост релевантних субјеката у овај пројекат.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad