Radnopravno zakonodavstvo, u osnovi, odražava reformske zahtjeve koji su u funkciji stvaranja pravednijeg i zdravijeg društva i postojanja i zaštite prava i dostojanstva zaposlenih. Na nivou Bosne i Hercegovine i u njenim entitetima, pored ustava, postoji niz zakona i drugih opštih akata kojima je regulisana zabrana diskriminacije po osnovu pola. U tom smislu, pored brojnih propisa, posebno se ističu Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o zabrani diskriminacije i zakoni o radu u oba entiteta …

Predsjednica Uduženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ bila je jedan od sagovornika novinarke Nikoline Bjelice-Škrivan u zanimljivom tekstu „Rodna i polna diskriminacija na radu prisutnija nego što se prepoznaje, prijavljuje i procesuira“, koji je objavljen na Direkt portalu, simbolično 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i dan kojim se obilježava početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Rodna i polna diskriminacija na radu prisutnija nego što se prepoznaje, prijavljuje i procesuira

Preuzeto sa Direkt Portala

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad