Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” uspješno je realizovalo planirane aktivnosti u okviru projekta „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“ i tim povodom, 31. maja 2022. godine, organizovalo završnu konferenciju ovog projekta.

 

Na završnoj konferenciji istaknuto je da se ovim projektom nastojalo da konstituiše mapa aktuelnog stanja mogućih programa, mjera i aktivnosti i što je moguće većeg broja inicijativa i uključenosti što većeg broja subjekata u ostvarivanju prava žena Romkinja, ali i romske populacije uopšte. Tom prilikom predstavljeni su i rezultati provedenih istraživanja za potrebe navedenog projekta (dva odvojena istraživanja), zaključni stavovi sa dva „okrugla stola“, te prijedlozi Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Na završnoj konferenciji posebno su istaknuti prijedlozi proistekli iz realizacije ovog projekta.

Prvi prijedlog upućen je Gradu Trebinju, Odjeljenju za  kulturu, porodicu,  sport i obrazovanje, kao prijedlog mjera afirmativne akcije ili tzv. „pozitivne“ diskriminacije, u skladu sa kojim bi socijalno ugroženi pripadnici romske nacionalne manjine bez plaćanja participacije ostvarivali usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Dom zdravlja Trebinje“, koja bi na osnovu prethodno potpisanog protokola ili memoranduma o saradnji sa Gradom Trebinjem, Gradu, kao osnivaču, (mjesečno, tromjesečno ili kvartalno) dostavljala izvještaj o pruženim uslugama i visini participacije za pružene usluge, radi njihove refundacije Ustanovi od strane osnivača.

 

Drugi prijedlog  upućen je Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite i odnosi se na izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” predložilo je Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, kao obrađivaču Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, izmjene navedenog zakona, kojim bi se omogućilo davanje prednosti za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica. Time bi se stvorili preduslovi za bolji položaj romske populacije na tržištu rada, uz posebnu napomenu da su žene Romkinje na tržištu rada u lošijem položaju u odnosu na muški dio romske populacije, s obzirom na to da su svi pokazatelji zapošljavanja u njihovom slučaju veoma niski.

Projekat „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“ finansijski je podržan od strane Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP II programa.

 

 

 

 

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad