U časopisu ZIPS broj: 1442, izdanje za septembar 2021. godine, objavljen je rad autora prof. dr Aleksandre M. Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE PRIČINJENE NA RADU ILI U VEZI SA RADOM ”.

Naknada materijalne štete pričinjene na radu ili u vezi sa radom sve češće je predmet sudskih sporova. Odredbama radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini regulisana su pitanja naknade materijalne štete koju radnik na radu ili u vezi sa radom pričini poslodavcu i trećem licu, kao i pitanje naknade materijalne štete koju radnik na radu ili u vezi sa radom pretrpi od strane poslodavca. Naknada navedene štete regulisana je odredbama radnog zakonodavstva kao „lex specialis“-om, uz supsidijernu primjenu propisa o obligacionim odnosima za ona pitanja koja nisu posebno uređena radnim zakonodavstvom. U radu su obuhvaćeni i opšti pojmovi materijalne štete i njene naknade, u obimu koji је značajan sa radnopravnog aspekta, uz poseban akcenat na oblast naknade materijalne štete od strane radnika i od strane poslodavca.

Piše: Prof. dr Aleksandra M. Vuković

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad