Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava otpočelo je realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“.  Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ osmišljen je kako bi se mladim ženama i ženama u srednjoj životnoj dobi, putem edukativnih i informativnih programa od strane stručnih lica predstavile mogućnosti i način ostvarenja prava na zaposlenje i pristup ekonomskim resursima. U tom smislu, poseban edukativni program u okviru ovog projekta bio bi posvećen jačanju liderstva i samopouzdanja kod žena kroz edukacije o mogućnostima za zaposlenje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Žene, predstavnice ciljne grupe prošle bi obuku iz poslovne korespondencije, pisanja CV, te osnovama obavljanja intervjua sa poslodavcima. Pored navedenog, edukacija žena o zaštiti od diskriminacije, ravnopravnosti polova, jednakim pravima žena na imovinu i nasljeđe u cilju ekonomskog osnaživanja žena i njihovoj mogućnosti pristupa finansijskim kreditima i zajmovima, takođe bi bilo posebna tema u okviru planiranih edukativnih radionica, kao i obuka nezaposlenih žena za pisanje projektnih prijedloga, izradu biznis plana i izrade marketinškog plana za svoj posao.

U okviru projekta planirano je provođenje istraživanja. Cilj istraživanja o uslovima, mjerama i aktivnostima na ekonomskom osnaživanju žena kao preduslovu ostvarivanja rodne ravnopravnosti u oblasti rada, zapošljavanja i pristupa ekonomskim resursima je da se u stvarnosti  potvrde ili opovrgnu premise vezane za potrebu dodatne edukacije, posebno ženske populacije, sa ciljem njihove veće upoznatosti o načinima ostvarenja prava na rad, percepcije diskriminacije i ravnopravnosti polova, te načinima zaštite od diskriminacije. Na temelju izvršene analize, održanih edukativnih radionica i okruglih stolova, izgradio bi se prijedlog osnove za dalje resorne politike i stručne i konkretne edukativne, informativne, ali i zakonske intervencije, kako bi se rodna ravnopravnost u oblasti rada zapošljavanja i pristupa ekonomskim resursima  ostvarila u najvećoj mogućoj mjeri.

Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencije za ravnopravnost polova, u okviru projekata civilnog društva koji se finansiraju iz Figap II programa. Završetak projekta planiran je krajem jula 2021. godine.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad