Istraživanjem o zaštiti životne sredine, koje je provedeno za potrebe projekta „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, kao ciljna grupa obuhvaćeno je  250 ispitanika životne dobi od 18 do 80 godina, koji žive na području grada Trebinja. Istraživanje je provedeno krajem januara i tokom februara 2021. godine, a imalo je za cilj da utvrdi znanja, navike i stavove ispitanika o zaštiti životne sredine. Rezultati istraživanja pokazuju u kojoj mjeri su ispitanici upoznati sa njihovim pravima i dužnostima u vezi sa zdravom životnom sredinom, kakve su njihove navike i stavovi u vezi sa odlaganjem farmaceutskog otpada koji nastaje u domaćinstvima, te da li postoji potreba da se dodatno podstakne aktivizam i širenje svijesti, odgovornosti i veće obaviještenosti stanovništva o zaštiti životne sredine, uključujući i potrebu da pitanje odlaganja farmaceutskog otpada koji nastaje u domaćinstvima, dobije  normativni okvir koji bi bio primjenljiv i sprovodiv.

Analizu istraživanja možete pogledati klikom na link ispod:

ANALIZA ISTRAŽIVANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 

 

 


Ovaj dokument je proistekao iz realizacije projektaSačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, kojeg je provelo Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja, uz finansijsku podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad