Aktivnim učešćem dječaka i djevojčica devetih razreda osnovnih škola, na području Istočne Hercegovine, uspješno su  završene treća i četvrta faza projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“, koji se finansira od strane Gender centra Vlade Republike Srpske, u okviru Figap II programa.

U trećoj fazi ovog projekta sprovedeno je istraživanje kojim su obuhvaćeni učenici devetih razreda na teritoriji Grada Trebinja i opština Istočne Hercegovine, a potom je u okviru četvrte faze izvršena analiza dobijenih rezultata, koja podrazumijeva grafički, tabelarni i deskriptivni prikaz analize rezultata istraživanja.

Istraživanjem su, između ostalog, dobijeni odgovori na pitanja: da li je ispitanicima poznat pojam „ravnopravnost polova“, da li smatraju da su djevojčice i dječaci ravnopravni u društvu, da li su bili predmet uvredljivog i neprihvatljivog ponašanja od strane pripadnika drugog pola, da li su u školi, od strane pripadnika drugog pola, bili izloženi fizičkom ili verbalnom zlostavljanju, da li  poznaju dječake i djevojčice koji su bili ili su i sada žrtve rodno zasnovanog ili vršnjačkog nasilja, da li su bili svjedoci rodno zasnovanog nasilja, koji je najefikasniji način javne osude vršioca nasilja u školi, da li smatraju da o pitanju rodne ravnopravnosti i suzbijanju različitih oblika nasilja i zaštite od nasilja treba vršiti edukaciju, da li porodica i društvo najvećim dijelom određuju ponašanja pripadnica ženskog pola koja su povezana sa nasiljem ….

Naredna peta faza projekta planirana je za održavanje edukativne radionice, okruglog stola, utvrđenu analizu pozitivnih propisa i moguće predlaganje izmjena postojećih propisa, koje bi bile u funkciji suzbijanja rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja.

Rezultati ovog istraživanja i aktivnosti Udruženja u okviru ovog projekta, biće predstavljeni javnosti na završnoj konferenciji projekta.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad