U Trebinju  je, u organizaciji Misije OSCE-a, 4. decembra tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“ u kojem su učestvovali i predstavnici “Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava” iz Trebinja. Tema ovog foruma bila je medijsko izvještavanje o diskriminaciji, naročito diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Učesnici foruma posebno su istakli da veliki problem za osobe s oštećenjem sluha predstavlja i praćenje televizijskih programa, te da je pristup informacijama, odnosno pravo na informisanje, takođe osnovno ljudsko pravo i da mediji, a posebno televizijski programi javnih servisa, moraju biti pristupačnim svim korisnicima.  Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica više međunarodnih sporazuma i dokumenata koji su u službi ljudskih prava i na taj način obavezala se da svakom pojedincu omogući jednak pristup i mogućnost jednakog uživanja ljudskih prava, osobe s oštećenjem sluha često su izostavljene od praćenja informacija i javnih događaja. Glavna barijera za potpuno i efikasno učešće osoba s oštećenjem sluha u svakodnevnom životu je komunikacija i iz toga proizilaze sve druge barijere u svim segmentima društva i sistema.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad