На Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент (Универзитет ПИМ) у четвртак увече промовисана је моногарфија “Мобинг – Злостављање на раду са примјерима из судске праксе”, ауторке Александре Вуковић, професорице на Правном факултету овог универзитета.

Садржај и форма књиге су оригинално замишљени и ефикасно реализовани третирајући цјелокупну материју, на укупно 307 страница.

О монографији, у којој су об­ра­ђе­на пи­та­ња за­бра­не зло­ста­вља­ња на ра­ду (за­бра­не вр­ше­ња мо­бин­га) и за­шти­те лич­но­сти и до­сто­јан­ства рад­ни­ка у рад­ном за­ко­но­дав­ству БиХ, говорили су професор доктор Милан Благојевић, судија Окружног суда Бањалука, и професор доктор Остоја Барашин, професор социологије.

“Ова књига је врло значајна јер синтетизује теоријски и правни оквир поимања мобинга, а посебно што је врло студиозно обрађен знатан број примјера из наше судске праксе у санкционисању мобинга. Значајан допринос рјешавању овог проблема дат је и кроз представљање искустава у рјешавању истог у земљама бивше Југославије. Књига је, такође, врло едукативна и за бројне послодавце, и не само за послодавце, него и за процес усклађивања домаћег права јер може бити значајна помоћ нашим законодавцима”, истакао је Благојевић.

Барашин је, говорећи о социолошком поимању ове појаве, између осталог, истакао да је мобинг врло штетна друштвена појава јер је штетна не само за жртву мобинга, већ и за организацију у којој се он дешава, а и за државу у цјелини.

Бројна питања публике која је присуствовала овом догађају потврдила су да је ова тема врло занимљива, а посебно актуелна са становишта наше стварности.

Домаћини овог скупа, руководство, професори и студенти ПИМ-а су посебно поносни што је овај врло значајан подухват професорке Александре Вуковић реализован уз њихову свесрдну подршку, али и подстрек и другима да раде сличне истраживачке подухвате.

Бојана Живанић (“Независне новине”, www.nezavisne.com)

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad