U Parlamentarnoj skupštini BiH, 20. novembra 2023. godine, održana je  Konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta u Bosni i Hercegovini. Konferenciju pod nazivom „Pravo na život bez nasilja“ organizovali su: UNICEF BIH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće za djecu BiH.

 

Prisutnima se u pozdravnom govoru, kao zamjenica predsjedavajuće Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine, obratila prof. dr Aleksandra Vuković, ističući tom prilikom, između ostalog, sljedeće:

… „Pravo na život bez nasilja jedno je osnovnih prava djece. Naša obaveza i cilj je obezbijediti sigurno i podržavajuće okruženje u kojem se poštuju njihova osnovna prava, uključujući pravo na život bez nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Nažalost, nasilje nad djecom sve više se manifestuje, posebno u doba njihove adolescencije, a čini se na različite načine, uključujući fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, zanemarivanje i eksploataciju. U tom smislu, i međunarodna i domaća zajednica moraju odlučnije i efikasnije doprinositi jačanju svijesti, promociji programa i akcija, kako bi se ostvarivala i zaštitila prava djece, a posebno djece iz manjinskih i marginalizovanih grupa.

Međutim, da sve proklamovano nije lako obezbijediti, potvrđuju činjenice, da mnoga djeca u svijetu, koji je opterećen ratovima, elementarnim nepogodama, prijetnjama i strahovima, nemaju srećno djetinjstvo i izvjesnu budućnost, niti imaju uslova za učenje i druženje, igru i razonodu.

Podsjetiću da su i djeca u našoj zemlji, u ne tako davnoj prošlosti u, ,,tragičnim sukobima u regionu“, prošla kroz izuzetno težak i dug period. Danas, svakim danom i u svakom pogledu, jača svijest o značaju ljudskih prava. O njima se uči u redovnoj nastavi u obrazovno-vaspitnim ustanovama, osnivaju se i razvijaju institucije za promociju i zaštitu porodice, majke i djeteta. Sve to je moguće nastaviti i dalje, uz očuvanje mira, suživota i tolerancije i nastavljanje izgradnje stabilne i uspješne demokratske i pravne države, i zdravog društva, a sve u duhu maksime iz Konvencije, koja glasi: „u najboljem intresu djeteta“….

Snimak Konferencije „Pravo na život bez nasilja“ dostupan je na facebook stranici UNICEF-a BiH: https://www.facebook.com/UNICEFBiH/videos/1292865408050789/?locale=hr_HR

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad