MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA – 10. DECEMBAR

Prvi član Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opšta skupština Ujedinjenih nacija usvojila 10. decembra 1948. godine, glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva.“ Polazna osnova Univerzalne deklaracije je da svaki čovjek

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad