DRUŠTVENA KOHEZIJA I OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG PROCESA

Predstavnici Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ učestvovali su na dvodnevnoj obuci na temu „Društvena kohezija i osnove istraživačkog procesa”. Obuku je provela nevladina organizacija PROMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva („proMENTE”), uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a treninzi su provedeni 12. i 13. oktobra 2021. godine, u hotelu „Bristol” u Mostaru.

ODRŽANA „ON LINE“ DEBATA O AKTIVIZMU MLADIH I OMLADINSKIH ORGANIZACIJA

Predsjednica  Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, prof. dr Aleksandra Vuković, prisustvovala je „on line” debati koju je podržala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Na debati su, između ostalog, predstavljene nadležnosti Odbora djece, mladih i sporta Narodne skupštineRepublike Srpske, kao i aktivizam mladih i omladinskih organizacija u Istočnoj Hercegovini, te razmijenjena njihova iskustva.

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA – PREDUSLOV ZA OSTVARENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” uspješno je realizovalo sve planirane aktivnosti u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ i tim povodom 28. jula 2021. godine organizovalo završnu konferenciju u cilju usvajanja završnog dokumenta ovog projekta. Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ finansijski je podržan

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIM INSTITUCIJE OMBUDSMENA BIH

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, sastala se sa Predsjedavajućim institucije Ombudsmena prof. dr Ljubinkom Mitrovićem. Sastanak je održan u sjedištu institucije Ombudsmena u Banjoj Luci. Ističući da je u okviru ovog projekta, pоred ostalog, aktuelizоvano i

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, sastala se sa gospodinom Vladimirom Makarićem, pomoćnikom ministra zdravlja i socijalne zaštite za resor socijalne, porodične i dječije zaštite. Sastanak je održan u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Banjoj Luci.

NEOPHODNOST JAČANJA SISTEMA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD ŠTETNIH POSLJEDICA DISKRIMINACIJE I NASILJA NAD ŽENAMA I DJECOM

U okviru projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”  je nakon završenog „okruglog stola“ o temi „Uspostavljanje organizovanog i sprovodivog sistema prevencije i zaštite od štetnih posljedica diskriminacije i nasilja nad ženama i djecom, organizovanjem insitucionalnih i organizacionih oblika pomoći“ organizovalo medijsko predstavljanje rezultata

USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT „SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU PRAVILNIM UPRAVLJANJEM FARMACEUTSKIM OTPADOM”

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ provodeći projekat „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, na osnovu istraživanja, analize zakonskog i podzakonskog regulisanja i empirijskih iskustava, utvrdilo je da farmaceutski otpad još uvijek u Bosni i Hercegovini njenim entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Brčko distriktu nema odgovarajuću normativnu uređenost, posebno propisa kojima

ODRŽAN OKRUGLI STO O TEMI „STANJE I MOGUĆNOSTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA PODRUČJU GRADA TREBINJA“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ organizovalo okrugli sto o temi „Stanje i mogućnosti ekonomskog osnaživanja žena na području Grada Trebinja“. Prvenstven cilj navedenog projekta je da se mladim ženama i ženama u srednjoj životnoj dobi, putem edukativnih i informativnih programa

ODRŽANA PRVA EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA – PREDUSLOV OSTVARENJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je 29. aprila 2021. godine u Trebinju održalo prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“, koji se provodi uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine u okviru Figap

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad