ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA – PREDUSLOV ZA OSTVARENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” uspješno je realizovalo sve planirane aktivnosti u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ i tim povodom 28. jula 2021. godine organizovalo završnu konferenciju u cilju usvajanja završnog dokumenta ovog projekta. Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ finansijski je podržan

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIM INSTITUCIJE OMBUDSMENA BIH

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, sastala se sa Predsjedavajućim institucije Ombudsmena prof. dr Ljubinkom Mitrovićem. Sastanak je održan u sjedištu institucije Ombudsmena u Banjoj Luci. Ističući da je u okviru ovog projekta, pоred ostalog, aktuelizоvano i

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, sastala se sa gospodinom Vladimirom Makarićem, pomoćnikom ministra zdravlja i socijalne zaštite za resor socijalne, porodične i dječije zaštite. Sastanak je održan u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Banjoj Luci.

NEOPHODNOST JAČANJA SISTEMA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD ŠTETNIH POSLJEDICA DISKRIMINACIJE I NASILJA NAD ŽENAMA I DJECOM

U okviru projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” organizovalo je „okrugli sto“ o temi „Uspostavljanje organizovanog i sprovodivog sistema prevencije i zaštite od štetnih posljedica diskriminacije i nasilja nad ženama i djecom, organizovanjem insitucionalnih i organizacionih oblika pomoći“. Prvenstveni cilj projekta „Nediskriminacija žena

USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT „SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU PRAVILNIM UPRAVLJANJEM FARMACEUTSKIM OTPADOM”

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ provodeći projekat „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, na osnovu istraživanja, analize zakonskog i podzakonskog regulisanja i empirijskih iskustava, utvrdilo je da farmaceutski otpad još uvijek u Bosni i Hercegovini njenim entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Brčko distriktu nema odgovarajuću normativnu uređenost, posebno propisa kojima

ODRŽAN OKRUGLI STO O TEMI „STANJE I MOGUĆNOSTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA PODRUČJU GRADA TREBINJA“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ organizovalo okrugli sto o temi „Stanje i mogućnosti ekonomskog osnaživanja žena na području Grada Trebinja“. Prvenstven cilj navedenog projekta je da se mladim ženama i ženama u srednjoj životnoj dobi, putem edukativnih i informativnih programa

ODRŽANA PRVA EDUKATIVNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA – PREDUSLOV OSTVARENJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je 11. maja 2021. godine u Trebinju održalo prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“, koji se provodi uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine u okviru Figap

POČETAK ISTRAŽIVANJA O EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“, nastavilo je realizaciju projektnih aktivnosti istraživanjem o ekonomskom osnaživanju žena. Istraživanje se provodi u gradu Trebinju putem anketnog upitnika koji je anoniman i koristi se isključivo za potrebe navedenog projekta. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku

ANALIZA ISTRAŽIVANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Istraživanjem o zaštiti životne sredine, koje je provedeno za potrebe projekta „Sačuvajmo životnu sredinu pravilnim upravljanjem farmaceutskim otpadom“, kao ciljna grupa obuhvaćeno je  250 ispitanika životne dobi od 18 do 80 godina, koji žive na području grada Trebinja. Istraživanje je provedeno krajem januara i tokom februara 2021. godine, a imalo je za cilj da utvrdi

IZMJENA NORMATIVNIH PROPISA – KORAK KA PRAVILNIJEM ODLAGANJU FARMACEUTSKOG OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA

Na nivou Bosne i Hercegovine i njenim entitetima, Republici Srpskoj i Federaciji BiH ne postoje propisi kojima se uređuje upravljanje, prikupljanje i postupanje sa farmaceutskim otpadom iz domaćinstava. Farmaceutski otpad je sačinjen od lijekova koji više nisu upotrebljivi, obično usljed isteka roka trajanja, lijekova koji su kontaminirani odnosno zaprljani, kao i lijekova koji su pripremljeni

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad