Donošenje Deklaracije Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i brojnih drugih međunarodnih i regionalnih dokumenata o ljudskim pravima i slobodama velika je tekovina ljudskog roda i njegove bogate civilizacije.

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ posebno naglašava da promocija, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava svih, a posebno najugroženijih kategorija i manjinskih zajednica, nezaposlenih, žena, djece i omladine osnova su i garancija demokratskog, slobodnog i modernog društva i vladavine prava i bezbjednog života.

Pri tome, posebnu važnost, sa stanovišta misije i programskih ciljeva našeg Udruženja, ima kontinuirano zalaganje za ravnopravnost, zaštitu i kolektivnih i individualnih prava, sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja u porodici, posebno nad ženama i djecom, što je osnova i garancija zdravog okruženja i društva u cjelini i boljeg života svih, a posebno ostvarivanja međusobnog poštovanja, nediskriminacije i tolerancije.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad