Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ prisustvovala je drugom “on line” sastanku Foruma protiv diskriminacije, koji je organizovala Misija OSCE -a u Bosni i Hercegovini. U nastavku prenosimo informaciju objavljenu na Facebook stranici Misije OSCE u BiH:

„On 29 September, OSCE Mission to BiH organised second online meeting of the Anti-disrimination Forum Trebinje in 2020. Participants included Ombudsmen Institution, RS Health Insurance Fund and NGOs gathering vulnerable categories. The topics covered issues such as access to health care for vulnerable groups during pandemic, latest conclusions from the meeting of regional Centre for coordination and support to persons with disabilities and the RS Rulebook on Right to Orthopaedic Aids.

OSCE Misija u BiH je organizovala drugi onlajn sastanak „Foruma protiv diskriminacije” Trebinje, 29 septembra. Učesnike su činili predstavnici Institucije ombudsmena, Fonda zdravstvenog osiguranja RS i NVO koje okupljaju ranjive kategorije. Teme o kojima se raspravljalo ovaj put su uključivale pitanja pristupa zdravstvenoj zaštiti ranjivim grupama u doba pandemije, zaključke sa zadnjeg sastanka Centra za koordinaciju i pomoć osobama sa invaliditetom i Pravilnik o pravu na ortopedska pomagala RS.”

Preuzeto sa Facebook stranice Misije OSCE u BiH;

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad