Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je 31. marta 2022. godine u Trebinju održalo prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Žena romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost”, koji se provodi  uz finansijsku podršku Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske iz sredstava FIGAP II programa za 2021. godinu.

Učesnice i učesnici radionice, pored upoznavanja sa osnovnim ciljevima navedenog projekta, upoznati su i edukovani o načinima ostvarenja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, načinima ostvarenja prava na zaposlenje, značaju obrazovanja i pravu na obrazovanje, značaju ostvarenja rodne ravnopravnosti, sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja modernog doba.

Pored edukativnog dijela, ovo je bila prilika da se predstavnici udruženja direktno upoznaju sa stvarnim problemima, izazovima i poteškoćama sa kojima se romska zakednica suočava u svakodnevnom životu. Održavanje druge edukativne radionice planirano u aprilu tekuće godine.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad