Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, sastala se sa Predsjedavajućim institucije Ombudsmena prof. dr Ljubinkom Mitrovićem. Sastanak je održan u sjedištu institucije Ombudsmena u Banjoj Luci.

Ističući da je u okviru ovog projekta, pоred ostalog, aktuelizоvano i pitanje aktivnije uloge institucije Ombudsmena za ljudska prava u okviru njegovih nadležnosti propisanih zakonom, prof. dr Aleksandra Vuković naglasila je da se dio preporuka Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava odnosi na potrebu većeg angažovanja institucije Ombudsmena BiH u oblasti zaštite od diskriminacije, aktivnosti navedene institucije po pitanjima nerealizovanih preporuka, te aktivnijeg angažovanja i veće informisanosti građana o nadležnostima i načinima ostvarenja zaštite njihovih prava putem institucije Ombudsmena, što je potvrdilo i istraživanje provedeno za potrebe projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“.

Na sastanku je razgovarano o pitanjima nerealizovanih preporuka, te aktivnijeg angažovanja i veće informisanosti građana o nadležnostima i načinima ostvarenja zaštite njihovih prava putem institucije Ombudsmena, kao i mogućim prijedlozima izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući institucije Ombudsmena, prof. dr Ljubinko Mitrović, istakao je da u budžetu ne postoje sredstva za promociju Zakona o zaštiti od diskriminacije, kampanje i podizanje svijesti, kao oblike borbe protiv diskriminacije i da to predstavlja jedan od problema u ispunjavanju određenih aktivnosti institucije Ombudsmena, koje su joj zakonom stavljene u nadležnost.

U cilju konačnog utvrđivanja zaključnih stavova ovog projekta na ovom sastanku je uspostavljen zajednički stav da je potrebno i dalje jačati percepciju građana o diskriminaciji, kome se obratiti i kako se zaštiti od diskriminacije.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad