U okviru projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva, Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”  je nakon završenog „okruglog stola“ o temi Uspostavljanje organizovanog i sprovodivog sistema prevencije i zaštite od štetnih posljedica diskriminacije i nasilja nad ženama i djecom, organizovanjem insitucionalnih i organizacionih oblika pomoćiorganizovalo medijsko predstavljanje rezultata navedenog projekta.

Prvenstveni cilj projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, je predlaganje i uspostavljanje modela prevencije diskriminacije žena i djece, kao jedne od najranjivijih grupa u društvu, a prvenstveno u njihovom okruženju, što će se postići  edukacijom, promocijom, predlaganjem i usvajanjem izmjena i dopuna postojeće legislative u svim, za ovu oblast, relevantnim djelatnostima života i rada, te predlaganjem dokumenata kratkoročnog i dugoročnog karaktera o mogućim mjerama i aktivnostima na suzbijanju i prevenciji svih oblika diskriminacije i nasilja, koji će se, između ostalog, zasnivati na analizi rezultata provedenog istraživanja, kao i zaključnim razmatranjima učesnika ovog projekta.

U radu ranije održanih „okruglih stolova“, a potom i medijskoj prezentaciji projekta, pored predstavnika nevladinog sektora, učestvovali su i predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske PU Trebinje, Ministarstva pravde Republike Srpske – Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, JU „Centar za socijalni rad Trebinje“, JZU „Dom zdravlja Trebinje“ i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom analizirane su preporuke koje je Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” donijelo u okviru projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, koje se, između ostalog, odnose na nedovoljnu vidljivost institucije Ombudsmena BiH u oblasti zaštite od diskriminacije, aktivnosti navedene Institucije po pitanjima nerealizovanih preporuka, te nedovoljne kampanje i informisanosti građana o nadležnostima i načinima ostvarenja zaštite njihovih prava putem institucije Ombudsmena. Takođe, razmatrane su i preporuke koje se odnose na mogućnost zapošljavanja žrtava rodno zasnovanog nasilja, s obzirom na to da u cilju njihove rehabilitacije i resocijalizacije akcenat treba da bude na socijalnom i ekonomskom osnaživanju žena koje su  žrtave rodno zasnovanog nasilja, a posebno nasilja u porodici.

Mjere i aktivnosti u pogledu izmjena u zakonodavstvu neophodne su i u postojećim zakonima o socijalnoj zaštiti, kako bi žrtve rodno zasnovanog nasilja bile prepoznate kao specifična kategorija korisnica socijalne zaštite, kojima bi kroz  određene povlastice trebalo olakšati pristup tzv. „socijalnom stanovanju”.

Neophodno je i formiranje alimentacionog fonda kroz koji bi bila omogućena isplata izdržavanja u situacijama kada obveznik izdržavanja izbjegava ili nije u mogućnosti da plaća izdržavanje na koje je obavezan izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom. Stoga, jedna od preporuka u okviru ovog projekta je neophodnost ulaganja dodatnih napora u cilju osnivanja i rada alimentacionih fondova u Bosni i Hercegovini, jer obezbjeđenje potrebnog izdržavanja za dijete je najvažniji dio ukupne brige za dijete, s obzirom da dijete nije u mogućnosti da se samo brine o sebi.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad