Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja, provodi završne aktivnosti na realizaciji projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“. Donator ovog projekta je Gender centar Republike Srpske u okviru FIGAP II programa kojeg podržava Kraljevina Švedska, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.

Publikacija Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju, koja je proistekla iz istoimenog projekta, predstavlja okvir za mjere i aktivnosti na prepoznavanju i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja u školi i socijalnom okruženju djevojčica i dječaka i, između ostalog, sadrži nekoliko cjelina koje pružaju infomacije o tome šta predstavljaju nasilje, rodno zasnovano nasilje,nasilje u porodici, kao i vršnjačko nasilje, koje su njegove vrste, te daje mogućnost lakšem razumijevanju ovih negativnih pojava i načina njihovog sprečavanja i suzbijanja. Takođe, u publikaciji su sadržani i načini i instrumenti mijenjanja i prevazilaženja predrasuda i stereotipa u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem, a samim tim i načini unapređivanja kulture života i obrazaca ponašanja djece i odraslih.

Publikacija predstavlja autorsko djelo članova projektnog tima i Udruženja “Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, a  biće promovisana i medijski predstavljena na završnoj konferenciji ovog projekta. Namijenjena je učenicama i učenicima, nastavnom i vannastavnom osoblju, roditeljima, kao i široj stručnoj javnosti i društvenoj  zajednici, sa ciljem da se svi nadležni i odgovorni subjekti angažuju na sprovođenju mjera prevencije, sprečavanja i suzbijanja pojave rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja i time spriječi nasilje nad i među školskom djecom. Ona takođe pruža osnove za nove ideje i mjere i aktivnosti za njegovanje kulture nenasilja i promovisanje atmosfere sigurnog okruženja za svako dijete.

Vjerujemo da će ova publikacija biti i snažan podsticaj nadležnim i odgovornim ustanovama i institucijama da, sprovodeći predložene mjere i aktivnosti, unaprijede školski, porodični, socijalni i svaki drugi ambijent i obezbijede optimalne uslove za bezbjedan boravak, rast i razvoj sve djece, te doprinijeti da oni u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, svoje punoljetstvo dočekuju i žive u potunosti rodno ravnopravni i osviješteni.

AUTORI   PUBLIKACIJE

 

 

         

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad