U okviru projekta „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, predstavnice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”održale su u junu tekuće godine, edukativnu radionicu u Stocu. Prethodno su radionice održane u gradu Trebinju, u martu, i opštini Foča u februaru 2020. godine, čime je završen ciklus Prve edukativne radionice u okviru istoimenog projekta.

S obzirom na to da se osnovna misija udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ kroz ovaj projekat ostvaruje kroz promociju, ali i pravnu zaštitu osnovnih ljudskih prava žena iz ruralnih područja, sa ciljem izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva, kroz navedene edukativne radionice nastojalo se doprinijeti podizanju svijesti i većoj obaviještenosti žena iz ruralnog područja o njihovim pravima i mogućnostima, te podstaći razvoj pozitivnih stavova prema zdravim životnim navikama i zaštiti fizičkog i duhovnog integriteta njihove ličnosti.

Interaktivnim razgovorom sa ženama iz ciljne grupe utvrđeni su osnovni problemi i barijere u njihovim lokalnim zajednicama, koji predstavljaju prepreku za ostvarenje njihovih ekonomskih i socijalnih prava, te načina zaštite integriteta njihove ličnosti.

Nemogućnost zaposlenja, nedostatak podsticaja za pokretanje poslovnih aktivnosti, te nepostojanje organizovanog otkupa i plasmana proizvoda, ključni su problemi, koji su istaknuti na radionici u Stocu, u pogledu ekonomskog osnaživanja žena, naročito u ruralnom području. Kao poseban problem istaknut je i način ostvarenja zdravstvene zaštite, kao i njihova neinformisanost u pogledu ostvarenja osnovnih prava iz zdravstvenog osiguranja.

Na provedenoj edukativnoj radionici, nakon upoznavanja učesnica sa osnovnim ciljevima projekta „Ravnopravno – bez diskriminacije i nasilja“, predstavljene učesnicama su predstavljene teme vezane za mogućnosti i načine ostvarenja i zaštite prava na rad i osnovnih socijalno-ekonomskih prava, upoznavanje sa osnovnim oblicima diskriminacije, polnoj ravnopravnosti, upoznavanje sa osnovnim oblicima nasilja i nasilja u porodici, načine prepoznavanja nasilja, prijavu nasilja, oblike zakonom utvrđene zaštite, te ohrabrenje žena – žrtava nasilja da prijave nasilje nadležnim institucijama, odnosno subjektima zaštite.

S obzirom na to da je jedan od ciljeva ove projektne intervencije usmjeren na edukativne i informative programe podizanja svijesti o ekonomskim i socijalnim pravima, načinima njihove zaštite, štetnosti i posljedicama nasilja u porodici, kao i utvrđivanju obima prisutnosti diskriminacije i nasilja nad ženama, realizacijom ovog projekta, kroz postupak istraživanja u ovoj oblasti koji je u toku, podstaći će se naučno istraživački rad i predstaviti rezultati istraživanja, koji mogu činiti osnovu za dalju društvenu akciju i intervenciju u ovoj oblasti.

Radionica u Stocu, 5. juni 2020.

 

 

 

 

            Projekat „Ravnopravno bez nasilja“ finansira „Ekumenska inicijativa žena”.  „Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad