Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” u okviru projekta „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, koji se provodi na području Republike Srpske, u gradu Trebinju i opštini Foča, kao i na području Federacije Bosne i Hercegovine, u opštini Stolac, nastavilo je realizaciju projektnih aktivnosti istraživanjem o ravnopravnosti i nasilju. Istraživanje se provodi putem anketnog upitnika koji je anoniman i koristi se isključivo za potrebe navedenog projekta uz podršku „Ekumenske inicijativa žena“. Ciljnu grupu ovog projekta, te s tim u vezi i istraživanja, čine žene u životnoj dobi od 18 do 60 godina. Završetak istraživanja planiran je povinom juna tekuće godine, a rezultati dobijeni analizom istraživanja predstavljaće orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti ravnopravnosti i nenasilja prema ženskoj populaciji.

 

 

 

Ovo istraživanje je finansirano od strane „Ekumenske inicijative žena „Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele finansijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene, te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga, te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad