Predstavnice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” su 28. februara 2020. godine u Foči održale prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, koji se provodi na području Republike Srpske, u gradu Trebinju i opštini Foča, kao i na području Federacije Bosne i Hercegovine, u opštini Stolac. Radionici, koja je održana u prostorijama Doma kulture Foča, prethodio je „okrugli sto” o ovoj temi, na kojem su učestvovali predstavnici Policijske uprave, Doma zdravlja, kao i Centra za socijalni rad. Tom prilikom, u okviru stručne debate razmijenjene su korisne ideje, čija je praktična realizacija moguća uz pomoć nadležnih institucija, čime bi se doprinijelo rješavanju brojnih problema, posebno u oblasti zaštite od nasilja u porodici.

Na provedenoj edukativnoj radionici, nakon upoznavanja učesnica sa osnovnim ciljevima projekta „Ravnopravno – bez diskriminacije i nasilja“, predstavljene su im i približene sljedeće teme:

  • upoznavanje sa mogućnostima i načinima ostvarenja i zaštite prava na rad i osnovnih socijalno-ekonomskih prava,
  • upoznavanje sa osnovnim oblicima diskriminacije (direktna i indirektna) i polnoj ravnopravnosti,
  • upoznavanje sa osnovnim oblicima nasilja i nasilja u porodici i to: 1. nasilje u partnerskim odnosima; 2. seksualno uznemiravanje; 3. silovanje i proganjanje; 4. smrtni slučajevi nasilja; 5. psihičko nasilje; 6. fizičko nasilje; 7. načini prepoznavanja nasilja; 8. prijava nasilja; 9. razlozi neprijavljivanja; 10. oblici zakonom utvrđene zaštite.
  • način organizovanja i edukacije o jačanju svijesti žena o ekonomskim i socijalnim pravima i načinima zaštite integriteta njihove ličnosti,
  • ohrabrenje žena – žrtava nasilja da prijave nasilje nadležnim institucijama, odnosno subjektima zaštite.

Voditeljica radionice bila je doc. dr Aleksandra Vuković. Tom prilikom, ona je naglasila da projekat „Ravnopravno – bez diskriminacije i nasilja“ doprinosi potvrđivanju misije Udruženja, posebno u kontekstu  zaštite od nasilja, socijalne zaštite, zaštite zdravlja ljudi, djece i mladih, a posebno žena koje predstavljaju ciljnu grupu ovog projekta (žene u životnoj dobi od 18-60 godina).

Primarni cilj ove projektne intervencije usmjeren je na edukativne i informative programe podizanja svijesti o ekonomskim i socijalnim pravima, načinima njihove zaštite, te štetnosti i posljedicama nasilja u porodici, kao i utvrđivanju obima prisutnosti diskriminacije i nasilja nad ženama u našem društvu. U tom smislu, realizacijom ovog projekta, kroz postupak istraživanja u ovoj oblasti koji će uskoro uslijediti, podstaći će se naučno istraživački rad i predstaviti rezultati istraživanja, koji mogu činiti osnovu za dalju društvenu akciju i intervenciju u ovoj oblasti.

    Projekat Ravnopravno bez nasilja“ finansira Ekumenska inicijativa žena”.  „Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad