U časopisu ZIPS,  broj 1422 , izdanje od 1.1.2020. do 31.1.2020. godine, objavljen je stručni rad dr sc. Aleksandre M. Vuković  pod  nazivom „Oblici i karakteristike rada van radnog odnosa”.

***

Rad van radnog odnosa svrstava se u ugovorne odnose. Za razliku od „standardnih“ ugovornih odnosa građanskog prava, ovi odnosi se dijelom zasnivaju i na pojedinim elementima karakterističnim za radnopravne odnose, što ih čini posebnim pravnim formama vršenja rada i predmetom regulisanja u okviru radnopravne legislative. Ugovorne forme vršenja rada van radnog odnosa uglavnom su lično-pravnog karaktera, jer se zaključuju s obzirom na određena svojstva izvršioca posla koji ima obavezu ličnog obavljanja rada (ugovori intuitu personae), što je jedan od osnovnih elemenata radnog odnosa. Izuzetak od navedenog odnosi se na ugovor o djelu, koji po zakonu nije ugovor intuitu personae, što znači da poslenik, ako nije drugačije ugovoreno, ili to ne proizlazi iz prirode posla, može trećim licima povjeriti izvršenje posla (u cjelini ili u pojedinim djelovima).

Piše: dr sc. Aleksandra M. VUKOVIĆ

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad