Naša misija

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva.

NEOPHODNA JE VEĆA SENZIBILNOST DRUŠTVA I INFORMISANOST STARIJIH OSOBA O NAČINIMA OSTVARIVANJA NJIHOVOG PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U organizaciji Misije OSCE-a, u Trebinju je 5. marta tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“, u kojem su učestvovali i predstavnici „Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja. Glavne teme ovog foruma bile su diskriminacija i prava starijih osoba sa akcentom na zdravstvenu zaštitu. Bosna i Hercegovina se ubraja u države s visokim

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA „RAVNOPRAVNO-BEZ NASILJA“

Predstavnice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” su 28. februara 2020. godine u Foči održale prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, koji se provodi na području Republike Srpske, u gradu Trebinju i opštini Foča, kao i na području Federacije Bosne i Hercegovine, u opštini Stolac. Radionici, koja je održana

Uspješno realizovana druga faza projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“

U saradnji sa predstavnicima devet osnovnih škola na području Istočne Hercegovine, te aktivnim učešćem dječaka, a posebno djevojčica devetih razreda, kao ciljne grupe, uspješno je završena druga faza projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“, koji se finansira od strane Gender centra Vlade Republike Srpske, u okviru Figap II programa.

„OBLICI I KARAKTERISTIKE RADA VAN RADNOG ODNOSA“

    U časopisu ZIPS,  broj 1422 , izdanje od 1.1.2020. do 31.1.2020. godine, objavljen je stručni rad dr sc. Aleksandre M. Vuković  pod  nazivom „Oblici i karakteristike rada van radnog odnosa“. *** Rad van radnog odnosa svrstava se u ugovorne odnose. Za razliku od „standardnih“ ugovornih odnosa građanskog prava, ovi odnosi se dijelom zasnivaju

PRIMJENA KONVENCIJE SAVJETA EVROPE – O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

Gender centar Vlade Republike Srpske je, u okviru obilježavanja kampanja „Život bez nasilja“ i „Bijela vrpca – Muško ne nasilju nad ženama“, koje se svake godine obilježavaju kao dio globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, organizovao  konferenciju pod nazivom „Primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja

FORUM PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

U Trebinju  je, u organizaciji Misije OSCE-a, 4. decembra tekuće godine održan sastanak „Foruma protiv diskriminacije“ u kojem su učestvovali i predstavnici „Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja. Tema ovog foruma bila je medijsko izvještavanje o diskriminaciji, naročito diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Učesnici foruma posebno su istakli da veliki problem za osobe s

OSMA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2019.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka je 8. i 9. novembra ove godine, bio domaćin održavanja Osme međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju –  Sted 2019. Konferenciji, koja je održana u Trebinju,  prisustvovali su eminentni naučni radnici iz Austrije, Turske, Češke, Slovačke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i

„RADNOPRAVNA ZAŠTITA RADNIKA U SLUČAJU MOBINGA”

U zadnjem broju časopisa ZIPS broj: 1417  u odjeljku biblioteka stručnh izdanja izašao je priručnik br 17, autora dr sc. Aleksandre Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „Radnopravna zaštita radnika u slučaju mobinga”. Pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še se na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je,

ODRŽANO XVI SAVJETOVANJE „OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI“

U Banjoj Luci, 3. i 4. oktobra ove godine održano je Savjetovanje „Oktobarski pravnički dani“, naučni skup od republičkog značaja, sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Uduženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima Advokatskom komorom, Notarskom komorom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca i Oravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad