Uvaženi posjetioci!!

Sa zadovoljstvom vam predstavljam web stranicu Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”.

Kao najviša univerzalna tekovina i vrijednost civilizacije, ljudska prava utemeljena su na urođenom ljudskom dostojanstvu i imaju svoj univerzalni i neotuđivi karakter. Iako su ljudska prava definisana u međunarodnom pravu, kao i u unutrašnjem pravu najvećeg broja država, doktrina ljudskih prava ima vanpravni karakter i čini fundamentalnu moralnu osnovu za regulisanje savremenog državnopravnog poretka.

Ostvarivanje osnovnih ljudskih i socijalnih prava u uslovima globalne svjetske krize nailazi na brojna iskušenja. U zemljama koje se nalaze u procesu tranzicije, kakva je i Bosna i Hercegovina, posebno zbog svog složenog oblika državnog organizovanja i posljedica „tragičnih sukoba u regionu“, potrebno je da pitanje institucionalne i opšte zaštite osnovnih ljudskih i posebno socijalnih prava dobije prvorazredni značaj i u normativnopravnom smislu i u smislu jačanja individualne i kolektivne svijesti i odgovornosti pogledu značaja i uloge principa jednakosti, tolerancije nediskriminacije, kao conditio sine qua non svakog demokratskog državnopravnog poretka.

Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, u cilju izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva za sve. U svrhu obezbjeđenja djelotvorne i efikasne zaštite ljudskih prava neophodno je postojanje sinergije odgovarajućeg pravnog okvira i postignutog nivoa društvene svijesti, utemeljenog na odgovarajućoj percepciji pravnog poretka. Ostvarivanjem utvrđenih ciljeva Udruženja i njegovim doprinosom razvoju društvene svijesti o potrebi normativnog regulisanja ljudskih prava, misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” ispuniće svoju pravu društvenu ulogu. U tom smislu, očekujem da će naš rad i rad naših članova, kao i stručnih timova biti u interesu pravničke, stručne i šire javnosti.

Sa željom i uvjerenjem u uspjeh misije našeg Udruženja otvoreni smo i zahvalni za sve Vaše prijedloge i sugestije.

PREDSJEDNICA
Dr sc. Aleksandra Vuković

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad