Уважени посјетиоци!

Са задовољством вам представљам web страницу Удружења „Међународни центар за промоцију људских права”.

Као највиша универзална тековина и вриједност цивилизације, људска права утемељена су на урођеном људском достојанству и имају свој универзални и неотуђиви карактер. Иако су људска права дефинисана у међународном праву, као и у унутрашњем праву највећег броја држава, доктрина људских права има ванправни карактер и чини фундаменталну моралну основу за регулисање савременог државноправног поретка.

Остваривање основних људских и социјалних права у условима глобалне свјетске кризе наилази на бројна искушења. У земљама које се налазе у процесу транзиције, каква је и Босна и Херцеговина, посебно због свог сложеног облика државног организовања и посљедица „трагичних сукоба у региону“, потребно је да питање институционалне и опште заштите основних људских и посебно социјалних права добије прворазредни значај и у нормативноправном смислу и у смислу јачања индивидуалне и колективне свијести и одговорности погледу значаја и улоге принципа једнакости, толеранције недискриминације, као conditio sine qua non сваког демократског државноправног поретка.

Мисија Удружења „Међународни центар за промоцију људских права“ остварује се кроз промоцију и заштиту основних људских права и слобода, у циљу изградње и развоја бољег и праведнијег друштва за све. У сврху обезбјеђења дјелотворне и ефикасне заштите људских права неопходно је постојање синергије одговарајућег правног оквира и постигнутог нивоа друштвене свијести, утемељеног на одговарајућој перцепцији правног поретка. Остваривањем утврђених циљева Удружења и његовим доприносом развоју друштвене свијести о потреби нормативног регулисања људских права, мисија Удружења „Међународни центар за промоцију људских права” испуниће своју праву друштвену улогу. У том смислу, очекујем да ће наш рад и рад наших чланова, као и стручних тимова бити у интересу правничке, стручне и шире јавности.

Са жељом и увјерењем у успјех мисије нашег Удружења отворени смо и захвални за све Ваше приједлоге и сугестије.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
Др сц. Александра Вуковић

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad