Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je u okviru realizacije projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” 26. februara 2024. godine organizovalo provođenje edukativne radionice o temi prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti. Pomenutoj edukaciji prisustvovalo je tridesetak učenika Medicinske škole, JU Centra srednjih škola u Trebinju.

Prema dostupnim podacima Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi zemalja sa niskom prevalencom HIV-a, manjom od 1% u opštoj  populaciji i manjom od 5% u populaciji sa rizikom. Ipak,  najnovija istraživanja ukazuju na neophodnost prevencije navedenih bolesti. I pored postojanja strateških programa i akcionih planova na nivou države za prevenciju HIV-a i podršci Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), još uvijek je broj osoba testiranih na HIV izuzetno mali, tako da postoji vjerovatnoća da u Bosni i Hercegovini ima znatno više osoba koje su zaraženi HIV-om nego što to pokazuju zvanični podaci.

Nastanku i širenju ovih bolesti u Bosni i Hercegovini pogoduju loš socijalno-ekonomski status, nedovoljna edukovanost stanovništva, nepostojanje pouzdane procjene veličine populacija izloženih većem riziku, migracija mobilnih populacija, neadekvatan sistem nadzora nad HIV-om i AIDS-om i postojanje stigme i diskriminacije vezane za HIV i AIDS. Pored navedenih bolesti, u porastu je i (zlo)upotreba droge i alkohola, što je posebno karakteristično za moderno doba, a naročito u kontekstu post kovid stanja kod velikog broja stanovništva, kao i kod adolescenata i mladih. Činjenica je da drogu i alkohol najviše koriste mladi uzrasta između 14 i 25 godina. Skorija istraživanja pokazuju da mladi počinju sa uzimanjem alkoholau tanom uzrastu, te da koriste sve vrste alkoholnih pića, u većim količinama, redovno i do nekoliko puta u toku mjeseca. U Bosni i Hercegovini konzumacija alkohola uključuje i uživanje drugih droga, a uglavnom i pušenje cigareta.

Broj mladih koji konzumiraju alkohol i drogu, prilično je visok i zauzima prvo mjesto kada su u pitanju poroci mladih u Bosni i Hercegovini. S obzirom na stručni stav o tome da će određeni broj mladih ljudi poslije prvog uzimanja droge to ponoviti nekoliko puta i da upravo njima prijeti opasnost da postanu zavisnici, primarni cilj ovog projekta usmjeren je na edukativne, promotivne i informative programe i aktivnosti povećanja svijesti o opasnosti HIV-a, tuberkoloze i bolesti zavisnosti, ali i ostalih poroka i drugih izazova i opasnosti modernog doba i nastanka novih bolesti, kroz obrazovanje mladih u cilju uspostavljanja zdravih stilova života i očuvanja njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Projekat „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih” finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad