U časopisu ZIPS broj: 1448, izdanje za mart 2022. godine, objavljen je rad autora prof. dr Aleksandre M. Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „Radnopravni status i obavljanje poslova direktora” te odgovori na pitanja:

  • Evidencija odsustva sa rada i smanjenje plate srazmjerno vremenu učešća u (zakonitom) štrajku;
  • Povećanje plate radnika za godine radnog staža;
  • Rad van radnog odnosa i ugovor o radu na određeno vrijeme (probni rad);
  • Pravo na ishranu u toku rada (topli obrok) za vrijeme specijalizacije;

„RADNOPRAVNI STATUS I OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA”
Piše: Prof. dr Aleksandra M. Vuković

U ovom radu analizirani su radnopravni propisi kojima je uređen radnopravni status direktora u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Obavljanje poslova direktora uređeno je na djelimično sličan način u entitskim zakonima o radu kao opštim zakonima u oblasti radnog prava. Važeći zakoni o radu odredili su radnopravni status direktora na način da direktor  funkciju može obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa. Ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti direktora uređuju se posebnim ugovorom.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad