Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, u okviru projekta Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost nastavlja  realizaciju projektnih aktivnosti provođenjem istraživanja čiju ciljnu grupu čine pripadnici romske i neromske populacije. Istraživanje će se, počev od 1. marta 2022. godine, provoditi u gradu Trebinju putem dva različita anketna upitnika koji su anonimni i koriste se isključivo za potrebe navedenog projekta.

Cilj ovog istraživanja je da se, s jedne strane, dobiju relevantne informacije o stavovima građana Trebinja prema pripadnicima romske nacionalne manjine, njihovom društvenom položaju, stepenu njihove socijalne integracije, izloženosti diskriminaciji i nasilju. S druge strane, cilj istraživanja je da se dobiju relevantne informacije o stepenu ostvarenja osnovnih ljudskih prava Roma, a prvenstveno žena Romkinja (prava iz socijalnog osiguranja, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na rad), te da se utvrdi da li su i u kojoj mjeri one izložene diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju.

Projekat „Žena Romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“  realizuje se uz finansijsku podršku Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, u okviru Figap II programa. Ciljnu grupu ovog projekta, kao i predmetnog istraživanja, čini 400 ispitanika. Završetak istraživanja planiran je 31. marta tekuće godine, a rezultati dobijeni analizom istraživanja predstavljaće orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad