Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“ organizovalo okrugli sto o temi „Stanje i mogućnosti ekonomskog osnaživanja žena na području Grada Trebinja“. Prvenstven cilj navedenog projekta je da se mladim ženama i ženama u srednjoj životnoj dobi, putem edukativnih i informativnih programa od strane stručnih lica predstave mogućnosti i način ostvarenja prava na zaposlenje i pristup ekonomskim resursima. U tom smislu, program „okruglog stola“  bio je posvećen sljedećim pitanjima:

  • Jačanje liderstva i samopouzdanja kod žena kroz edukacije o mogućnostima za zaposlenje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju;
  • Smanjivanje visoke stope nezaposlenosti gdje kontinuirano dominira nezaposlenost žena;
  • Mjere i aktivnosti za obezbjeđivanje programa podrške razvoju ženskog preduzetništva, posebno u ruralnim dijelovima;
  • Utvrđivanje osnovnih elemenata za zakonsko regulisanje organizovanog i većeg podsticaja za zapošljavanje, kojim bi posebna pažnja trebala biti posvećena zapošljavanju žena.

Na okruglom stolu učestvali su predstavnici Grada Trebinja – Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje, Zavoda za zapošljavanje – Filijala Trebinje, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, predstavnici SWISSLION d.o.o. Trebinje, kao privrednog društva koje zapošljava najveći broj radnika na teritoriji Grada Trebinja, te predstavnici nevladinog sektora.

Nakon konstruktivne diskusije i donesenih zaključaka u vezi sa temama „okruglog stola”, učesnici su poslali poruku da kontinuiran rad na ekonomskom osnaživanju žena predstavlja direktan put ka rodnoj ravnopravnosti, iskorjenjivanju siromaštva i ekonomskom rastu, ali da prethodno od strane društva moraju biti stvorene pretpostavke, uključujući institucionalnu podršku, kojim bi se doprinijelo većoj rasterećenosti žene, prevashodno u privatnoj sferi, s obzirom na to da žene prestavljaju „stub“ porodice, kao osnovne ćelije društva.

 

Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“, provodi  se uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine u okviru Figap II programa.

„Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad