Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov za ostvarenje rodne ravnopravnosti“, nastavilo je realizaciju projektnih aktivnosti istraživanjem o ekonomskom osnaživanju žena. Istraživanje se provodi u gradu Trebinju putem anketnog upitnika koji je anoniman i koristi se isključivo za potrebe navedenog projekta. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencije za ravnopravnost polova u okviru FiGAP II programa. Ciljnu grupu ovog projekta, kao i predmetnog istraživanja, čini 300 ispitanica – žena u životnoj dobi od 18 do 60 godina. Završetak istraživanja planiran je 15. maja tekuće godine, a rezultati dobijeni analizom istraživanja predstavljaće orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad