Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” u okviru projekta Nediskriminacija  žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, koji se provodi na području Republike Srpske, u gradu Trebinju, nastavilo je realizaciju projektnih aktivnosti istraživanjem o diskriminaciji i nasilju. Istraživanje se provodi putem anketnog upitnika koji je anoniman i koristi se isključivo za potrebe navedenog projekta uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Ciljnu grupu ovog projekta, te s tim u vezi i predmetnog istraživanja, čini 300 ispitanica – žena u životnoj dobi od 18 do 60 godina. Završetak istraživanja planiran je 30. aprila tekuće godine, a rezultati dobijeni analizom istraživanja predstavljaće orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti zaštite od diskriminacije i nasilja prema ženama i mladima.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad