U časopisu ZIPS broj: 1431, izdanje za oktobar 2020. godine, objavljen je rad autora prof. dr Aleksandre M. Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „PRAVA RADNIKA KOJI RADE ILI ODSUSTVUJU SA RADA NA DANE PRAZNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”.

U radu su razmatrane odredbe radnopravnih propisa u vezi prava radnika na odsustvo sa rada u dane državnih praznika i drugih dana u kojima se po zakonu ne radi, naknade plate za odsustvo po navedenom osnovu, kao i pitanja u vezi prava radnika koji rade na dan praznika, odnosno prava na platu i uvećanje plate. Značajno je istaći da u slučaju rada na dane koji su zakonom utvrđeni kao neradni (državni, međunarodni, vjerski praznici) radniku pripada naknada plate za dane praznika koji su „pali“ u njegove radne dane, a ne pripada mu za dane koji su, prema njegovom nedeljnom rasporedu radnog vremena, neradni dani (dani nedjeljnog odmora).
Piše: Prof. dr Aleksandra M. Vuković

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad