Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka je 8. i 9. novembra ove godine, bio domaćin održavanja Osme međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju –  Sted 2019. Konferenciji, koja je održana u Trebinju,  prisustvovali su eminentni naučni radnici iz Austrije, Turske, Češke, Slovačke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske. Na konferenciji je predstavljeno 78 naučnih radova iz oblasti energetske efikasnosti, ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, prava, psihologije i tehnologije.

Sa veoma aktuelnim i zapaženim naučnim radom pod nazivom „OSNOVNA OBILJEŽJA I NASLJEDNO PRAVNO DEJSTVO UGOVORA O DOŽIVOTNOM  IZDRŽAVANJU“ na ovom naučnom skupu je učestvovala  doc. dr Aleksandra M. Vuković – profesor Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“.

Ovom prilikom ona je posebno naglasila da, za razliku od ugovora o doživotnom izdržavanju u razvijenim zemljama, koji se zaključuju i provode pod nadzorom državnih socijalnih službi, a lica koja su zainteresovana za davanje izdržavanja moraju ispuniti zakonom propisane uslove, ovaj nesumnjivo koristan i društveno opravdan pravni institut  može da bude predmet zloupotreba u našem pravu, jer se njime indirektno utiče na imovinska prava potencijalnih nasljednika, iako  on nema direktna nasljednopravna dejstva. U praksi postoje brojni sporovi koje najčešće pokreću zakonski nasljednici primaoca izdržavanja, jer smatraju da su oštećeni usljed činjenice da neće naslijediti imovinu koja je ušla u predmet ugovora o nasljeđivanju.U tim slučajevima, zakonski nasljednici pribjegavaju tužbama za poništenje ugovora, kako zbog neispunjenja obaveza davaoca izdržavanja, tako i zbog mane volje ugovarača, u prvom redu, prevare i  zablude, zaključenja prividnog ugovora, povrede forme ugovora ili nesposobnosti primaoca za rasuđivanje.

Odgovarajući na brojna pitanja učesnika konferencije, potvrđeno je da je sadržaj referata pokazao da se ovim pravnim pitanjima, kroz naučna i stručna istraživanja, saopštavanje njihovih rezultata i edukacijom zainteresovanih strana, u značajnoj mjeri može doprinijeti podizanju svijesti i saznanja o najefikasnijem rješavanju ovih pitanja.

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad