U Banjoj Luci, 3. i 4. oktobra ove godine održano je Savjetovanje „Oktobarski pravnički dani“, naučni skup od republičkog značaja, sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Uduženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima Advokatskom komorom, Notarskom komorom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca i Oravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na ovom naučnom skupu podneseno je 90 referata, koje su pripremili istaknuti naučni radnici iz svih oblasti pravne teorije i prakse, njih 111 autora, iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i više zemalja iz okruženja i svijeta.

Referatom pod nazivom „PRESTANAK RADNOG ODNOSA OTKAZOM UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA,  doc dr Aleksandra M. Vuković – profesor Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, predstavila je osnovna i najaktuelnija pitanja normativnog regulisanja načina prestanka radnog odnosa i pravne zaštite radnika od samovolje poslodavca da raskine ugovor o radu.

Zakoni koji ograničavaju ugovornu slobodu poslodavca, odnosno njegovo ovlašćenje da raskine radni odnos sa radnikom, danas su svojstveni gotovo svim nacionalnim pravnim sistemima. Pravne norme kojima je uređeno pitanje prestanka radnog odnosa, prvenstveno od strane poslodavca, imaju centralno mjesto u modernom radnom pravu.

Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane poslodavca posljedica je brojnih i različitih interesa, s jedne strane, preduzetničkih, socijalnih i političkih, a s druge strane, pojedinačnih interesa radnika da sačuva radno mjesto, od kojeg zavisi njegova egzistencija i egzistencija njegove porodice, kao i interesa poslodavca da slobodno organizuje rad ili fleksibilno uredi strukturu i organizaciju ljudskih resursa, odnosno obezbijedi potrebnu radnu snagu.

Uloga zakonodavstva je da obezbijedi sigurnost postojećeg radnog odnosa propisima kojima se radnici štite od arbitrarnih odluka poslodavca, što se postiže utvrđivanjem opravdanih razloga za prestanak važenja ugovora o radu, kao pretpostavkama valjanosti prestanka radnog odnosa, te temeljnih pravila postupka otkazivanja ili drugih načina prestanka ugovora o radu, posebno kada je u pitanju prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane poslodavaca.

S obzirom na to da je uređivanje radnih odnosa u nadležnosti entiteta i da postoji obaveza njihovog usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske  unije, a da načini prestanka radnog odnosa obuhvataju razradu niza pitanja koja čine mehanizam prestanka važenja ugovora o radu od strane poslodavca, u ovom referatu ukazano je i predloženo inoviranje nekih rješenja u vezi sa prestankom radnog odnosa radnika otkazom ugovora o radu od strane poslodavaca, u cilju obezbjeđenja veće sigurnosti radnog odnosa radnika.

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad