Међународни дан људских права обиљежава се 10. децембра, на дан када је 1948. године потписана Општа декларација Уједињених нација о људским правима. Тим документом по први пут у историји човјечанства признато је право свих људи на живот, слободу и сигурност без икаквих разлика.

Декларацијом је прописано: „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свијешћу и треба једни према другима да поступају у духу братства”.

Општа декларација о људским правима представља први свеобухватни инструмент заштите људских права и општи стандард за све људе и народе, наглашавајући да сваки појединац и сваки члан друштва треба настојати, кроз поучавање и образовање да промовише поштовање ових права и слобода, као и да се напредним националним и међународним мјерама обезбиједи признавање и поштовање темељних људских права.

Доношење ове декларације један је од значајнијих датума у новијој историји. Овим документом штите се грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човјека – од права на живот и слободу до права на достојанство, приватност, социјалну сигурност и удруживање. Сама Декларација представља резултат развоја човјекове мисли и његове борбе за хуманизацију људских односа кроз вјекове. Иако је Декларација донесена непосредно послије Другог свјетског рата, у коме су се на најокрутнији начин испољили брутални злочини и масовна убијања људи, она није само хуманистичка реакција послијератних људи. На њеном стварању, током историје цивилизованог човјечанства, радиле су читаве генерације филозофа, правника и теолога.

Идеја људских права развила се из идеје природних права. Људска права чине оквир овлашћења појединаца да захтијевају одређене поступке јавних власти. Права и слободе појединаца треба посматрати у односу на институције јавне власти и остваривање и заштиту тих права, уважавајући ефикасност институција у некој држави у одређеном времену. Значај и утицај међународних докумената о основним људским правима расте посљедњих деценија у свим државама.

И у Босни и Херцеговини основним правним и политичким актима, загарантован је највиши ниво међународно признатих људских права и основних слобода, без дискриминације по било ком основу или статусу. Међутим, пажња јавности усмјерена је на смањивање раскорака између нормативног и стварног у овој област.

У складу са програмским циљевима Удружење „Међународни центар за промоцију људских права” у средишту своје активности има промоцију и заштиту основних људских права.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad